Ga naar inhoud
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

De gekke striplezer

Members
 • Aantal items

  192
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door De gekke striplezer

 1. Die onlinedingen zijn geweldig onbetrouwbaar. De eingenars doen wat ze willen en wij hebben gen enkele tussenskomst mogellijk.Doordat ze het gratis aanbieden, creëren ze vraag en geraken we er moelik van los. En sommige zijn gwetenloos, zoals d Bende van Zuckerberg.
 2. Het was eerst sensatie maar nu wordt het saai: FB blijt onbetrouwbaar Ps hoogste een minuut ot fwee lezen Facebook-aandeel krijgt tik na privacy-onthulling Volgens de Wall Street Journal zouden interne mails van Facebook aantonen dat CEO Mark Zuckerberg al lang op de hoogte was van problematische privacy-praktijken. Zelf hield hij altijd zijn onschuld staande, maar Facebook zou nu op interne e-mails gebotst zijn die erop zouden wijzen dat CEO Mark Zuckerberg jaren geleden al op de hoogte was van potentieel problematische privacy-praktijken. Dat bericht de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal, die de mails zelf niet zag en zich beroept op anonieme bronnen die ze beschreven. Het sociale netwerk zou de e-mails ontdekt hebben tijdens het vergaren van informatie voor de Amerikaanse privacytoezichthouder Federal Trade Commission (FTC). De mogelijk schadelijke impact van de mails, mochten ze openbaar worden, zou deels verklaren waarom Facebook een snelle schikking willen bereiken met de FTC, aldus de krant. Die toezichthouder gaat na of Facebook bepaalde privacyregels heeft geschonden die in 2012 zijn afgesproken. Die schrijven voor dat Facebook de privacy-settings van zijn gebruikers moet respecteren en geen data mag delen zonder de expliciete toestemming van de gebruikers. Geen prioriteit IInterne Facebook-mails die rond die periode werden verzonden, zouden nu suggereren dat Mark Zuckerberg en andere Facebook-toppers de naleving van die privacy-regels niet bovenaan hun prioriteitenlijst hadden staan, aldus de Wall Street Journal. Het FTC-onderzoek naar Facebook begon meer dan een jaar geleden na berichten dat de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers oneigenlijk in handen waren gevallen van het politieke consultingbedrijf Cambridge Analytica. In april dit jaar al zei Facebook dat het verwacht tot 5 miljard dollar te betalen als deel van een akkoord met de FTC. In de nasleep van het nieuws van woensdag liet het Facebook-aandeel van zijn pluimen. Na de publicatie door The Wall Street Journal zakte het aandeel prompt van 177 naar 174 dollar. Een half uur voor de slotbel was er nog zowat twee procent verlies Zelf schreeuwt het sociale netwerk zijn onschuld uit. 'We hebben altijd volledig samengewerkt met het onderzoek en tienduizenden documenten en e-mails gedeeld', klonk het in een mededeling, waarin ook werd benadrukt dat Zuckerberg 'er altijd naar streeft om zich aan de wet te houden'.
 3. hij tekende zer mooi. s pmitig genoeg weinig van gepubliceerd
 4. Helemaal mee eens. Die tekenignen van die zogenaamde artisitieke graphic novels schietten dikwijl in mijn vekeerde keelgat.
 5. Misschinen, maar dat is niet zeker. Misschien zouden die stripbladen dan zelfs internetbedrijfjes geworden zijn, aosl Ballon Media nu probeert met Yieha, of zoals destrispeciaalzaak.be en het forum De Getekende Reep. Dan was het gfeld wel IN europe geblven, terwijl het nu wegsijpelt.
 6. Precies. Een intellect kan alleen maar goed reageren als het GENOEG WEET. Maar weten we genoeg? Toen de verbrandignsmotr woerd uitgevonden, wisten we niet dat co2 zo'n probleem kon worden dat he een global warming zou veroorzaken. Doordat we slimmer waren da dieren, bedachten we een manier om de beperkignen van spierkracht te overstijgen, maar we wisten niet genoeg meer om in te ziend at we daar voorzichtig mee moesten omspringeN TOEN WE DAT WEL wisten, was het te laat. ps en zo kan ooke en discussie over het voor- of nadeel van intelligentie een politieke disucssie worden.
 7. Haja, maar als onze stripbladen eraangaan doordat de googles van deze wereld zomaar van alles mogend oen, dan vind ik dat dat voor ons een probleem is. Bladne hebben advernteies nodig.
 8. Google pompt nog eens 600 miljoen in Belgisch datacenter https://www.tijd.be/ondernemen/technologie/google-pompt-nog-eens-600-miljoen-in-belgisch-datacenter/10132704.html En daarom trekt de Waalse overheid partij voor Google en tegen onze eigen plaatselijk pers, ook de Waalse plaatselijke pers. Ze offeren de ene gewoon op voro de andere. ... en zodat Googoel daar advertenties bij kan zetten, want onze economie veel meer jobs kost dan die investeirngen opleveren.
 9. https://www.tijd.be/opinie/column/moeten-grote-techbedrijven-opgesplitst-worden/10133545.html Ze zijn decennia te laat begonnen aan reguliering van wat op internet gebeurt. Ze hebben at altijd aan zich voorbij laten gaan, alosf er iets aan de hand is. Maar ndertussen sluizen Google en co miljarden per jaar uit Europa weg, die anderes ten goede zou komen van onze plaatselijke pers: kranten, lokale en nationale, tijdschriften, boeken, tv radio... Dat lukt hyun, omdat hun prijzen laag zijn, maar als je uit een meer alngazaam water wegdruppelt, liggen de vissen vroeg of laat op het droge. We zijn daardoor al een hoop beloftevolle stripbladen verloren: Robbedoes, Kuifje, Wham, Eppo, en de nieuwstripsbladen die onlangs verdwenen, of het nooit volhouden. Ze lijden ook onder die moneyderain. Meer dans peechen doet de politiek gewoonlijk echter niet als het over internet ed gaat. Dat is een tegenstijdigheid: oplossen van die problemen doe je met wetten en regelgeving. Dus Jack M wil wel een plossing, maar zegt tegelijk dat hij geen oplossingwitl. Dat is een probleem dat de normale pers niet zou kennen, maar facebook wel omdat het niet als pers wil worden gezien, alleen maar om de kosten van een redactie niet te hebben, en dus goedkoop diensten aan te bieden, zodat ze goedkoop adverntietruitme kunnen aanbieden,z zodat ze gemakkelijk kunnen concurreren met andere adverntiekanalen. Zoals onze plaatseliljke pers.
 10. Het Europese Hof heeft verklaard dat Skype een telecomdienst is Wat weer eens "desurptive technology" is die in werkelijkheid een manier is om regels te omzeielen,w aardoor ze onneerlijke concurrentie vormen. Idem voor YouTube, Uber, Airbnb, Lyft. Kringloopwinkels en Ryanoair grebruiken in zeker zin dezelfde technieken als de andere, zeer goedkoop tot gratis "inkopen" en daarmee andere aanbieders wegconcurreren. Kringloopwinkels krijgezn efls subsidies. https://www.tijd.be/ondernemen/telecom/europees-hof-skype-is-telecomdienst/10133539.html
 11. Het probleem is duds da thij dat juist niet moet toden en naief gelooft dat alle oplossingen van computers komen.
 12. Naar het schijnt kon de drukker meer dan 1000 exn niet aan en mogen we zelfs blij zijn dat die er al waren.
 13. De Vlaamse ombusdamn Bart Weekers wil gemeenten verplicht elektornisch te laten stemmen. Wie gaat dat betalen? Stemmen per computer is DRIE KEER ZO DU>UR als stemmen op papier. Ze zouden beter de bijzitters en tellers beter betalen in plaats van de geld aan e IT te geven. NIEMAND kan controleren wat er in zo'n computer gebeurt. Al die computers worden iin het buitenland gemaakt, zlfs in China. Bart Weekers is duidelijk een héél intelligent man ... die voor buitenlandse mogellijkheden werkt zonder dat het opvalt. Over tien jaar of zo stelt men vast dt de verkizeingen kunnen worden vervalst door die cmputers, en dan moet het wéér allemaal worden aangepast. EN we hebben >GEEN ENKELE GARANTIE >DAT DE STEMMING GEHEIM BIIJFT als het met comptuers gebeurt! Stemmen per computer is soooo 2000.
 14. De dwaasheid om alles met computers te willen doen is aangetoond: Een computer kan niet álles leren Wiskunde Er zitten grenzen aan de voorspellingskracht van kunstmatige intelligentie. Dat schrijven wiskundigen op theoretische gronden. Alex van den Brandhof 31 mei 2019 om 13:59 Leestijd 5 minuten Harry Mulisch wentelde zich graag in de bètawetenschappen. In zijn roman De ontdekking van de hemel komt het werk van de Duitse wiskundige Georg Cantor naar voren: hoofdpersoon Max Delius had zich „als student een tijdje beziggehouden met diens schokkende theorie van de transfiniete kardinaalgetallen, het oneindige aantal voltooid oneindige getallen”. Vervolgens laat Mulisch zijn lezers die de betekenis van deze geleerde woorden willen weten echter in de steek. Dat geeft niet, want een roman is geen leerboek wiskunde. Ook een krantenstuk is dat niet, maar wie iets wil begrijpen van het werk van vijf wetenschappers dat begin dit jaar verscheen in Nature Machine Intelligence, over ‘onbeslisbaarheid in machine learning’, moet beginnen bij de oneindigheden van Cantor. Kunstmatige intelligentie kan niet voor alle problemen een passende oplossing bieden, schrijven de wetenschappers, en dat is precies het probleem waar Cantor in de negentiende eeuw op stuitte. Punten op een lijn In 1873 stuurde Georg Cantor zijn collega Richard Dedekind een brief waarin hij vroeg hoeveel punten er op een lijn liggen. Oneindig veel, dat was duidelijk, maar dit antwoord was voor Cantor niet precies genoeg. Hij wilde weten of de verzameling punten op een lijn ‘even groot’ of ‘groter’ is dan de verzameling natuurlijke getallen (1, 2, 3 enzovoorts). In het licht van de oneindigheid lijkt het vreemd om onderscheid te maken tussen ‘even groot’ en ‘groter’, maar Cantor definieerde ‘even groot’ ondubbelzinnig: twee verzamelingen zijn ‘even groot’ als de elementen ervan een-op-een aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Cantor hoefde niet op Dedekinds antwoord te wachten. Hij zag zelf in dat een lijn meer punten bevat dan dat er natuurlijke getallen zijn. Na deze ontdekking was de vraag: hoevéél groter dan de verzameling natuurlijke getallen is de verzameling punten op een lijn? Volgt een continuüm van punten wat betreft grootte direct op de verzameling natuurlijke getallen? Of zit er nog een verzameling tussen, een oneindige verzameling die groter is dan die van de natuurlijke getallen, maar kleiner dan een continuüm? Cantor dacht dat verzamelingen die er qua grootte tussenin zitten, niet bestaan. Het lukte hem echter niet te bewijzen dat de oneindigheidsorde van een continuüm onmiddellijk volgt op de oneindigheidsorde van de verzameling natuurlijke getallen. Cantors vermoeden kwam bekend te staan als de continuümhypothese. Wegwijzer voor wiskundigen In 1900 legde de Duitse wiskundige David Hilbert bij een lezing tijdens het Internationaal Congres van Wiskundigen in Parijs zijn publiek 23 onopgeloste problemen voor – een soort wegwijzer voor wiskundigen in de nieuwe eeuw. Hilberts eerste vraag was: bewijs (of weerleg) de continuümhypothese. Het probleem was alleen: op basis van wat? De verzamelingenleer van Cantor en Dedekind stond nog in de kinderschoenen en was nog niet van een degelijk wiskundig fundament voorzien. Zoals Euclides ruim tweeduizend jaar eerder axioma’s voor de meetkunde had opgesteld, deden Ernst Zermelo en Abraham Fraenkel dat voor de verzamelingenleer. Die axioma’s bevatten niets schokkends. Voorbeelden zijn: ‘twee verzamelingen zijn gelijk indien ze dezelfde elementen bevatten’ en ‘er bestaat een verzameling zonder elementen’. Kon iemand er nu in slagen de continuümhypothese op basis van dit axiomasysteem te bewijzen? Het antwoord bleek nee te zijn: voortbouwend op werk van de beroemde logicus Kurt Gödel toonde de Amerikaan Paul Cohen in 1963 aan dat de hypothese onafhankelijk is van de axioma’s. Dat betekende dat zowel de acceptatie als de ontkenning van de continuümhypothese op een consistente wijze als nieuw axioma kon worden toegevoegd aan de bestaande axioma’s. Advertenties als punten op een lijn De axioma’s van Zermelo en Fraenkel vormen het fundament van de gehele moderne wiskunde, inclusief al haar toepassingen. Daaronder valt ook de machine learning, het onderzoeksveld dat draait om ‘zelflerende’ algoritmen. Begin dit jaar schreven vijf wetenschappers in de eerste aflevering van het nieuwe online magazine Nature Machine Learning dat ‘leerbaarheid’, net als de continuümhypothese, onbeslisbaar kán zijn. In hun artikel lichten Shai Ben-David, Pavel Hrubeš, Shay Moran, Amir Shpilka en Amir Yehudayoff hun werk toe aan de hand van advertenties op een website. De eigenaar van een site wil graag advertenties op zijn site plaatsen en wel die, waar de meeste websitebezoekers in geïnteresseerd zijn. De eigenaar heeft een verzameling advertenties tot zijn beschikking – van auto’s, camera’s, schoenen of wat dan ook. Het punt is dat vooraf niet bekend is welk type bezoeker de site voornamelijk zal bezoeken. In het model van de vijf onderzoekers worden de bezoekers met behulp van een (onbekende) kansverdeling getrokken. Het is de bedoeling dat de computer na heel veel trekkingen een goede voorspelling kan doen over het type websitebezoeker. Advertenties op sites, bezoekers met bepaalde interesses, het klinkt allemaal vertrouwd. Maar zodra de vijf wetenschappers hun model formeel gaan beschrijven, schudden ze die context direct van zich af. De grote, maar eindige verzameling advertenties vervangen ze door de verzameling punten op een lijnstuk van lengte 1, het kiezen van passende advertenties door het kiezen van eindige verzamelingen punten van dat lijnstuk. Altijd succesvol Deze abstracte versie blijkt gerelateerd te zijn aan Cantors vermoeden uit de negentiende eeuw. Het vijftal wetenschappers heeft namelijk bewezen dat het bestaan van een manier om ‘geschikte’ eindige deelverzamelingen van het lijnstuk te kiezen gelijkwaardig is aan de continuümhypothese. Dat betekent dat voor hun leerprobleem een algoritme bestaat dat áltijd succesvol leert, ongeacht de kansverdeling waaruit de eindige verzamelingen punten worden gegenereerd, mits de continuümhypothese waar is. En omgekeerd: zo’n succesvol leeralgoritme bestaat níét als de continuümhypothese ónwaar is. De vraag of er voor het abstracte leerprobleem een succesvol leeralgoritme bestaat, kan dus niet op basis van enkel de axioma’s van Zermelo en Fraenkel – zonder de continuümhypothese – beantwoord worden. De auteurs spreken overigens niet van een leeralgoritme, maar van een leerfunctie. Klaas Pieter Hart, wiskundige van de Technische Universiteit Delft die het werk heeft bestudeerd en erover schreef op zijn blog, legt uit: „Een algoritme heeft een expliciete beschrijving en de bijbehorende functie is dan al gauw heel ‘netjes’, wat betekent dat de functie zogeheten meetbaarheidseigenschappen heeft. De functies die de vijf wiskundigen in hun bewijs gebruiken, zijn juist níét netjes.” Een functie die je niet kunt implementeren op een computer, is geen algoritme In de praktijk betekent dit dat zo’n leerfunctie nooit in computercode kan worden uitgedrukt. Een functie die je niet op een computer kunt implementeren, is geen algoritme. Kan het leerprobleem, beschreven in het jargon van de verzamelingenleer, worden terugvertaald naar de concrete toepassing van advertenties op een site? Hart: „In werkelijkheid zal een machine nooit een heel continuüm aan advertenties voorgeschoteld krijgen. Wiskundigen gebruiken het continuüm om zinnige dingen over de ‘echte’ wereld te zeggen. Dat is hier ook gebeurd: alle ‘realistische’ ballast weg en meteen het hele interval van 0 tot 1 als domein gebruiken.” Met die stap moet je dus oppassen. Als je je beperkt tot de breuken – ook oneindig in aantal, maar minder dan een continuüm – treden er geen problemen op. Hart vat het resultaat van de vijf wetenschappers als volgt samen: „Het bestaan van ‘willekeurige’ leerfuncties is consistent met de gangbare wiskundige axioma’s en onafhankelijk daarvan; het bestaan van ‘algoritmische’ leerfuncties is ontkracht.” Abstract stuk gereedschap Het abstracte leerprobleem is ver verwijderd van bekende toepassingen zoals gezichtsherkenning of het herkennen van tumoren op röntgenfoto’s. Is de stelling dan wel ergens goed voor? Of gaat het hier puur om het wetenschappelijke belang? Peter Grünwald van het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam, tevens hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is een Nederlandse expert op het gebied van machine learning. Hij zegt erover: „Wanneer we in de wiskundige tak van machine learning nieuwe algoritmen ontwerpen, gebruiken we vaak nogal abstracte ideeën.” Hij noemt de zogeheten classificatieproblemen, waarvoor niet altijd een succesvolle leerfunctie kan bestaan vanwege het feit dat de zogeheten Vapnik-Chervonenkis-dimensie voor classificatieproblemen oneindig kan zijn. Een begrip als Vapnik-Chervonenkis-dimensie is een abstracte wiskundige eigenschap en refereert zelf helemaal niet naar algoritmen. „Toch is het heel handig om zo’n abstract stuk gereedschap te hebben,” zegt Grünwald. „Uit de Vapnik-Chervonenkis-theorie volgt dat je niet eens hoeft te probéren een algoritme te ontwerpen dat classificatieproblemen van een bepaalde soort kan oplossen. Je kunt het vergelijken met iemand die zegt: ‘ik ga een straalmotor bouwen waarmee een vliegtuig sneller kan dan het licht’. Dan kun je ook, zonder iets over straalmotortechnologie te weten, direct zeggen dat dit onmogelijk is. Er zijn immers veel abstractere natuurkundige wetten, die niets met kerosine of wind te maken hebben, die het al uitsluiten.” Uit het werk van de vijf onderzoekers volgt dat voor een bepaalde, algemenere klasse leerproblemen een abstracte notie, vergelijkbaar met de Vapnik-Chervonenkis-dimensie, niet kan bestaan. Grünwald: „Het werk zou daarom ooit nog wel eens belangrijk kunnen zijn, omdat het ons kan behoeden om nieuwe, super-algemene versies van de Vapnik-Chervonenkis-dimensie te bedenken. We weten dankzij dit werk dat zoiets gedoemd is te mislukken.” Diagonaalargument Georg Cantor liet zien dat je nooit alle reële getallen tussen 0 en 1 achter elkaar kunt opschrijven zonder er één over te slaan, iets wat met de breuken nog wel lukt. Hoe bewijs je zoiets? Stel dat zo’n opsomming wél mogelijk zou zijn. De illustratie geeft aan hoe een complete lijst van alle getallen tussen 0 en 1 eruit zou kunnen zien. De eerste drie getallen representeren de decimale schrijfwijze van 1/3, 1/p en de wortel uit 0,5. De volgorde van de getallen zou anders kunnen zijn, maar dat doet er niet toe. Kijk naar de oneindige reeks cijfers op de diagonaal (rood). Maak een nieuw getal door de diagonaal langs te lopen en elk cijfer te veranderen; zo krijg je bijvoorbeeld het getal in de zwarte balk (daar is elk cijfer met 1 vermeerderd; een 9 wordt een 0). Dit nieuwe getal wijkt van elk getal in de lijst af en dus kan de lijst onmogelijk compleet zijn. Het continuüm van alle getallen tussen 0 en 1 heeft daarom een grotere orde van oneindigheid dan de natuurlijke getallen. Cantor schreef het bewijs overigens niet in deze eenvoudige vorm. Hij deed het algemener en toonde aan dat er geen grootste oneindigheid bestaat. bron https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/31/een-computer-kan-niet-alles-leren-a3962182
 15. binnenkort weet goolge alles over dfe belgen, want goolge assistent is er nu ook in het nederlands
 16. https://www.tijd.be/dossiers/verkiezingen-2019/waar-staat-vlaams-belang-sterk-niet-altijd-waar-u-verwacht/10130983.html "De hoogste correlaties zijn te vinden als we de gemeenten ordenen van arm naar rijk. Dan blijkt dat zondag het Vlaams Belang en CD&V vooral sterk scoorden in gemeenten waar de inwoners gemiddeld een vrij laag inkomen hebben. Het omgekeerde geldt voor Groen, dat statistisch meer dan de N-VA of Open VLD zijn sterkte in rijke gemeenten vond." wat bewisjt dat groen kiezen duur kiezen is ecologische keuzes zijn dure keuze, zoals die duren hybride of dure zonnepanelen "Een andere tweedeling blijkt de kloof tussen de stad en het platteland. Als de resultaten worden afgezet tegen de bevolkingsdichtheid, blijkt dat Groen de partij van de stad is en CD&V die van het platteland. " dat is taditie ne telijk: wie groen stemt, stemt groen omdat er in zijn buurt geen groen is als groen een tijdje aan de macht is,zullen die kiezers snel afhaken omdat je niet zomaar een bos plant op een flatgebouw mensen semmen groen omdat ze op flatjes wonen maar groen zal nog meer mensenin flatjes steken,w ant dan wordt er minder open ruimte bebouwd "Het toont da"t vooral de sp.a en CD&V resultaten halen in de arme gemeenten, Vlaams Belang al wat meer naar de middenklassegemeenten opschuift en vooral de N-VA, Open VLD én Groen scoren in de rijkste gemeenten. " dat groenr ijke kiezers heeft, komt telkens terug het is zoals met hilary clintonr: die verloor ook kiezers omdat mensen het gevoel hadden dat zij achter mensen stonden die mee konden met de vernieuwingen "Tot slot werd bekeken hoeveel mensen met een migratieachtergrond in de gemeentes wonen. Daaruit blijkt dat Groen sterk scoort in gemeenten met veel migranten, maar CD&V en het Vlaams Belang in gemeenten met weinig migratie. Dat suggereert dat het eerder de vrees is voor migratie die mensen naar het Vlaams Belang leidde, dan de wrevel over bestaande migratie. Dat leest niet als het beeld van de Antwerpse volkswijk waar de partij klassiek haar sterkte vond, maar als het beeld van een West-Vlaamse of Oost-Vlaamse plattelandsgemeente."
 17. doe hjebben allemaal hun eigen inlichtingendiensten
 18. Een heel gedoe. De mijnze zijn kapotgelzeen. Die vintage sf had wel iets. Het is zo naief in sommlige uitgangspunten, dat het lollig wordt. Zo'n integrale zie ik duw el zitten. Maar met al die onbetrouw bare uitgeers ...
 19. De US Navy wil over de hele wereld 350 miljard beirchten op social media screenen https://www.bbc.com/news/technology-48434172 The US Navy is seeking to create an archive of at least 350 billion social media posts from around the world, in order to study how people talk online. The military project team has not specified which social media platform it intends to collect the data from. The posts must be publicly available, come from at least 100 different countries and include at least 60 different languages. Dus als je op Facebook, instagram,t witer of snapchat zit: je posts worden onderzoecht door de us navy.
 20. Het idee van een vermogesnbelasting duikt af en toe op, maar in het huidige vroostel staat alelen groen erachter. Asl groen/ecoloe en de spa/ps ssamen een regering vormen, heeft een vermogensbelasting wel kans. Maar hoe die er zou uitzien, wis koffiedik kijken.
 21. Ii wil niet beweren dat het alleenb ij de overheid is. Meer IT = meer Kafka
 22. Ja, maar, wie niet vezeker: doet die dan aan belastingontdeuiking? En waarom willen ze hoe dan ook vanaf 5000 euro tellen? Dat heb je gewoon snel. Of het gaat hun om het miljone, of niet. alls het om het miljoen gata, dan zal één keer 5000 eruo toch n iet uitmaken. Ze wilden wel een kadaster vanaf 5000 euro. En niet voor stuken vanaf 5000 euro, maar voor COLELCTIES; Dus kom iedere belg erin. Dat is een feit. En of het nu 30 euro/maand of per jaar, is, maakt heeen verschil. Dat is een vekroopparaantje; Het kost MjAAR zoveel per maand.
 23. Helemaal gelijk. Het was wel zo'n 350 euro, niet 30. Beste mogelijkd atid ei 350 niet eens genoeg is m de kosten van zo'n maatregelt e betralen. Zoals met die Zorgkas, die ook "maar" 20 euro was. Er kon niet eens een deuurwaarder naar wanbetalers worden gestuurd. Ee vermogensbelasting is gewoon zo'n typisch idealistisch ideetje dat in de praktijk op niets uitdraait. Overignes i groen niet links. Het zijn ecoloogischten. Om een of andere reden willen ze doorgaan voor links. Of ze weten niet wat ze zelf zijn.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...