Ga naar inhoud
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

The Alderwood

Religieuze Overpeinzingen Over Controversiële Strips

Recommended Posts

En nu ga ik een lekkere Chouffe Bok drinken, uit vrije wil (of zegt mijn geloof dat ik op 8-1-2013 een Chouffe moet gaan nuttigen)..........

 

In dit geval is het je alcoholverslaving die je een Choffe Bok doet drinken.

Oh verdorie, nu doe ik zelf een argumentum ad hominem. Ik ben een Retep geworden.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Blijft een feit dat die evangelisch getinte protestanten over de plas het nogal bont maken. En dat beschikt over een kernarsenaal. Een dronken Yeltsin was al op het randje om te laten spelen met zulk speelgoed, laat staan dat we een stel bijbelvreters kernwapens in hun pollen duwen.

Deel dit bericht


Link naar bericht

In dit geval is het je alcoholverslaving die je een Choffe Bok doet drinken.

Oh verdorie, nu doe ik zelf een argumentum ad hominem. Ik ben een Retep geworden.

 

 

Zo heel af en toe (mijn geloof staat veel lachen helaas niet toe) moet ik wel eens grimlachen om Stuvio.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Zo heel af en toe (mijn geloof staat veel lachen helaas niet toe) moet ik wel eens grimlachen om Stuvio.

 

Misschien moet je maar eens wisselen van geloof. Niet wanhopen, always look on the... ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht

Soms heb ik het gevoel dat mensen die beweren niet in God te geloven wat weg hebben van die mensen die beweren dat ze niet de mode volgen, maar niet doorhebben dat doordat ze uitsluitend dingen dragen die niet in de mode zijn, net zo goed de mode volgen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Gast Bilal

Het gaat hier tenminste over aantoonbare feiten en de noodzaak dat iedereen grond nodig heeft. Niet om imaginaire profeten, wagenmenners, bliksemwerpers of zanderige wraakgoden die hun uitverkoren volk als rentmeester van deze planeet zien.

 

 

 

 

Geen probleem mee. Jammer dat die lieden die in iets geloven, nooit de moeite nemen om hun geraaskal aan te tonen en zich beledigd voelen indien men als buitenstaander hen vraagt: 'Jamaar ben je wel zeker dat die Jezus, God, Mohammed, Boedha en 300 miljoen hindugrapjassen echt bestaan?'

 

Komen ze dan aandraven met het volgende: 'Zeker, het staat in de bijbel, koran, thora, as van de voorvaderen, ...'

 

 

 

Dat is allemaal geen probleem, indien ze hun waanbeelden maar niet implementeren in een onderwijssysteem of het laten doorgaan als beproefde theorie.

 

Kan jij bewijzen dat God niet bestaat? En wat implementeren betreft; evolutieleer wordt ook in het onderwijs geïmplementeerd Voor alle duidelijkheid, het boeit me helemaal niets wat iemand gelooft of niet gelooft, maar ik merk wel dat men vaak kritiek op godsdienst en gelovigen uit door argumenten te gebruiken waar zij juist kritiek op hebben..

 

By the way, ik geloof zeer zeker in een vrije wil.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Tgoh, vooreerst moet je ergens god kunnen definieren, om er te kunnen in geloven. Ik weet in de verste verte niet hoe ik dat zou moeten doen. Het is zo abstract. Zelfs Picasso zou er zijn laatste haren bij uittrekken.

 

Zou het niet het beste zijn voor de lieden die bij hoog en bij laag willen geloven in een soort opperwezen dit min of meer voor zichzelf te houden en geen clubjes oprichten waarbij ze van de pot gerukte paradigma's uit hun mouw schudden?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Gast Bilal

Iedereen mag clubjes beginnen toch? Er zijn clubjes voor mannen die zich graag als vrouw verkleden, mensen die graag over strips praten en gelovigen hebben ook behoefte om eens in de week bij elkaar te komen in een kerk, moskee, tempel, synagoge etc.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Gast Bilal

En in mijn geval is het niet eens willen geloven, ik voel en beleef het. Totaal subjectief en niet te bewijzen natuurlijk, maar van mij hoeft niet alles bewezen te worden. Ik ben dan ook een gelovige en niet een wetende, in de zin dat ik zeg dat ik weet hoe het zit en de rest niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Kan jij bewijzen dat God niet bestaat?

 

Een god...ik kan dat niet bewijzen. Het is te abstract. Maar ik kan inderdaad ook niet bewijzen dat het niet bestaat. Enkel aannemen dat het waarschijnlijk is dat er niet zoiets is als een soort bewustzijn dat materie kan creëren en het leven op een planeet sturen.

 

Ik ben dan ook geen stichter van allerlei schimmige cults die vanalles beweren, paradigma's bedenken gebaseerd op niet aantoonbare zaken en wetten die daaruit volgen waarvan de logica ver te zoeken is.

 

Trouwens, wat aangebracht wordt zonder bewijsvoering kan evengoed afgevoerd worden zonder bewijsvoering.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Tja, je moet natuurlijk net zo goed ook vooreerst god kunnen definiëren alvorens je kunt zeggen dat je er niet in gelooft.

 

Maar van mij mogen mensen gerust geloven in waarschijnlijk gefingeerde figuren. Zolang het maar niet aangewend wordt om wetten op te leggen en meer van dergelijke grappen. Je kunt toch moeilijk bibliotheken aan historisch materiaal gaan negeren die bewijzen wat er zoal mogelijk is als men geloof laat uitgroeien tot machtsconcentraties...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Gast Bilal

Ik geloof niet dat er na een oerknal alles toevallig op de juiste plaats terecht is gekomen. Zoals de zon, de aarde en alles elkaar aanvult, daar is een intelligentie aan het werk, als je het mij vraagt. Ik geloof dus wel in de oerknal, maar niet dat het op pure toeval berust. Sommige noemen het het universum of moeder natuur, ik God. Ik wil mijn mening niet doordrammen, sorry als het zo overkomt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Gast Bilal

Maar van mij mogen mensen gerust geloven in waarschijnlijk gefingeerde figuren. Zolang het maar niet aangewend wordt om wetten op te leggen en meer van dergelijke grappen. Je kunt toch moeilijk bibliotheken aan historisch materiaal gaan negeren die bewijzen wat er zoal mogelijk is als men geloof laat uitgroeien tot machtsconcentraties...

 

Genoeg historisch materiaal aan bewijzen die aantonen dat politiek veel kwaad heeft veroorzaakt. Nooit hoor je iemand zich tegen de politiek ageren. Iedereen stemt braafjes terwijl de politiek veel oorlogen, crisissen, ellende en nog meer heeft veroorzaakt. Ik wil niet de politiek aanvallen, maar veel onbekwame mensen met teveel macht kom je vooral daar tegen. Veel meer dan in het geloof denk ik, maar als het om politiek gaat word het gauw vergeten.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Wanneer het bestaan van (een) God op één of andere manier effectief bewezen zou kunnen worden, dan zou er inderdaad geen vrije wil meer zijn. Dan moest iedereen er gewoon in geloven. 't Is juist door het feit dat god zich uit de materiële wereld teruggetrokken heeft, dat iedreen vrij is om al dan niet te geloven.

 

Wat dat toevallig op de juiste plaats terecht komen betreft, en leven op aarde en zo heb ik ooit een mooie vergelijking gezien:

 

Als je een dobbelsteen bekijkt, is er niets dat erop wijst dat de voorkeur aan "6" gegeven wordt. Wanneer er een 6 gegooid wordt, is dat totaal toevallig. Maar wanneer je duizenden dobbelstenen tegelijk werpt, dan mag je er vrij zeker van zijn dat er heel wat zullen zijn waarmee een "6" gegooid is. Is het onder die omstandigheden toevallig dat er "6"en gegooid worden? Neen. Is het toevallig dat juist die éne dobbelsteen uit de groep een "6" heeft. Ja.

Zo is het ook met het leven op aarde. Is het toevallig dat er hier op aarde leven ontstaan is? Ja. Is het toevallig dat er in het universum leven ontstaan is? Neen. Door de oneindige hoeveelheid materie, moet er wel op verschillende plaatsen in het universum leven ontstaan. En als het op grote schaal niet toevallig is, dan moet er welhaast een plan achter zitten.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Genoeg historisch materiaal aan bewijzen die aantonen dat politiek veel kwaad heeft veroorzaakt. Nooit hoor je iemand zich tegen de politiek ageren. Iedereen stemt braafjes terwijl de politiek veel oorlogen, crisissen, ellende en nog meer heeft veroorzaakt. Ik wil niet de politiek aanvallen, maar veel onbekwame mensen met teveel macht kom je vooral daar tegen. Veel meer dan in het geloof denk ik, maar als het om politiek gaat word het gauw vergeten.

 

Godsdienst is politiek. Niet moeilijk dus... Men zou beter een onderscheid maken tussen religie en godsdienst. Ik kan daar best inkomen in een religieus gevoel. Maar hou het dan daarbij. Godsdienst is dan weeral georganiseerd enzo... Vanaf dat moment is het hek van de dam.

 

Zijn er dan geen mensen die tegen politieke systemen ageren?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Gast Natte aap

Genoeg historisch materiaal aan bewijzen die aantonen dat politiek veel kwaad heeft veroorzaakt. Nooit hoor je iemand zich tegen de politiek ageren. Iedereen stemt braafjes terwijl de politiek veel oorlogen, crisissen, ellende en nog meer heeft veroorzaakt. Ik wil niet de politiek aanvallen, maar veel onbekwame mensen met teveel macht kom je vooral daar tegen. Veel meer dan in het geloof denk ik, maar als het om politiek gaat word het gauw vergeten.

 

wat mij betreft raak je hier aan de kern van het verhaal, wat veel mensen "geloof" en "religie" noemen, is in feite politiek. De aanslag op de twin towers wordt als een daad van geloof afgedaan, maar was puur enkel en alleen een politieke daad waarbij goedgelovige mensen door een criminele politieke organisatie via hun geloof misbruikt werden om een vreselijke politieke daad te plegen, net zoals de brave amerikaan misbruikt wordt met het geloof patriotisme om dan in politieke oorlogen te gaan voeren in den vreemde, net zoals de brave europeaan misbruikt wordt door het geloof in "het systeem" om af te dokken voor de hebzucht van het groot kapitaal die banken heten, net zoals ...

 

Bovendien zijn veel "normale" elementen die wij als seculiere mens voor vanzelfsprekend aannemen, een overblijfsel uit onze christelijk opgelegde moraal. Wat wij in onze blindheid als verworvenheden beschouwen, zijn vaak niet meer dan ingebakken reacties waar de oorsprong van vergeten is. zonde en schuldbesef is daar zo'n heel mooi voorbeeld van. We denken dat we een set van waarden en normen hebben ontwikkeld en dat we geen "geloof" nodig hebben om te weten wat goed en kwaad is. Maar dat is slechts schijn die we onszelf wijsmaken. Dat zijn concepten, constructen die een religieuze moraal zo diep heeft ingesleten dat we ze voor vanzelfsprekend nemen.

We maken onszelf graag wat wijs.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Ik geloof niet dat er na een oerknal alles toevallig op de juiste plaats terecht is gekomen. Zoals de zon, de aarde en alles elkaar aanvult, daar is een intelligentie aan het werk, als je het mij vraagt. Ik geloof dus wel in de oerknal, maar niet dat het op pure toeval berust. Sommige noemen het het universum of moeder natuur, ik God. Ik wil mijn mening niet doordrammen, sorry als het zo overkomt.

 

Maar dat is toch geen probleem? Zoals jij dat ziet. Trouwens wat er gebeurde voor de oerknal is toch ook nog onderhevig aan veel speculatie en nog niet aangetoonde theorieen in de wetenschappelijke wereld? Maar strekkingen die rigide geschriften reciteren die herders zo'n goeie 3000 jaar gelden hebben neergepend...die zouden zich beter onthouden omtrent uitspraken over menselijk ontstaan en vooral: hoe anderen moeten leven.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Wanneer het bestaan van (een) God op één of andere manier effectief bewezen zou kunnen worden, dan zou er inderdaad geen vrije wil meer zijn. Dan moest iedereen er gewoon in geloven. 't Is juist door het feit dat god zich uit de materiële wereld teruggetrokken heeft, dat iedreen vrij is om al dan niet te geloven.

 

Wat dat toevallig op de juiste plaats terecht komen betreft, en leven op aarde en zo heb ik ooit een mooie vergelijking gezien:

 

Als je een dobbelsteen bekijkt, is er niets dat erop wijst dat de voorkeur aan "6" gegeven wordt. Wanneer er een 6 gegooid wordt, is dat totaal toevallig. Maar wanneer je duizenden dobbelstenen tegelijk werpt, dan mag je er vrij zeker van zijn dat er heel wat zullen zijn waarmee een "6" gegooid is. Is het onder die omstandigheden toevallig dat er "6"en gegooid worden? Neen. Is het toevallig dat juist die éne dobbelsteen uit de groep een "6" heeft. Ja.

Zo is het ook met het leven op aarde. Is het toevallig dat er hier op aarde leven ontstaan is? Ja. Is het toevallig dat er in het universum leven ontstaan is? Neen. Door de oneindige hoeveelheid materie, moet er wel op verschillende plaatsen in het universum leven ontstaan. En als het op grote schaal niet toevallig is, dan moet er welhaast een plan achter zitten.

 

Stel nu dat het zo is. Een intelligentie. Wat dan? Moeten er dan regels gevolgd worden hoe men het dagelijks leven moet doorkomen? Wat mag en niet mag? Heeft die intelligentie al iets concreets laten weten?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Gast Natte aap

Maar strekkingen die rigide geschriften reciteren die herders zo'n goeie 3000 jaar gelden hebben neergepend...die zouden zich beter onthouden omtrent uitspraken over menselijk ontstaan en vooral: hoe anderen moeten leven.

 

ik vind anders dat die herders die dat 3000 jaar geleden of 6000 jaar geleden gedaan hebben, dat eigenlijk nog niet zo slecht verwoord hebben. Ik vind de boeddhistische reactie (met veel vrije wil en zelfmaakbare mens als concept) op het Arische systeem (of Aryaanse systeem, afhankelijk van wie het zegt is de schrijfwijze anders) en de zoroastische reactie op het Egyptische systeem die later uitmondt in het monotheïsme anders best intelligent bedacht. Wat bepaalde politieke groeperingen dan met die teksten doen en als wapen gebruiken, kan je de originele schrijvers toch niet aanrekenen. Dat is hetzelfde als zeggen dat Einstein de atoombom heeft gegooid op Japan.

Deel dit bericht


Link naar bericht

ik vind anders dat die herders die dat 3000 jaar geleden of 6000 jaar geleden gedaan hebben, dat eigenlijk nog niet zo slecht verwoord hebben. Ik vind de boeddhistische reactie (met veel vrije wil en zelfmaakbare mens als concept) op het Arische systeem (of Aryaanse systeem, afhankelijk van wie het zegt is de schrijfwijze anders) en de zoroastische reactie op het Egyptische systeem die later uitmondt in het monotheïsme anders best intelligent bedacht. Wat bepaalde politieke groeperingen dan met die teksten doen en als wapen gebruiken, kan je de originele schrijvers toch niet aanrekenen. Dat is hetzelfde als zeggen dat Einstein de atoombom heeft gegooid op Japan.

 

In de toenmalige context bezien was dan niet zo stom bedacht. Maar we hebben nu toch al een en ander eens vanuit een andere hoek bekeken en toch ietwat andere conclusies kunnen trekken. Zo blindelings die geschriften navolgen in een ander tijdsgewricht is toch wel wat eigenaardig. Pas op, voor mijn part maag dat hé, lieden die de bijbel navolgen. Maar hou er anderen die daar niks mee willen te maken hebben dan ook buiten. En stel u vooral niet verkiesbaar. Mochten ze dat doen, het zou al veel beter gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Gast Bilal

Trouwens, mocht er een godsdienst zijn die waarachtig is en universeel, dan zou er toch reeds lang maar 1 versie geweest zijn. Niet dus.

 

Dat geloof ik namelijk wel, maar dan word ik waarschijnlijk uitgemaakt voor intolerante fanaat :)

 

Ik geloof in de God van Adam, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed; het monotheïsme, de islam. Dat gaat over dat er 1 godsdienst is en dat die waarachtig en universeel is, maar mensen hebben het in veel partijen uiteen doen vallen. Zoals het socialisme bestaat uit sociaal-democraten (pvda) en socialisten (SP) bijvoorbeeld, is het monotheïsme ook uiteen gevallen. Ik geloof dat de islam de pure vorm is van het monotheïsme. En de islam is ook gespleten inmiddels, soennieten en sjieten, maar wat mensen ermee doen is een ander verhaal. Daar ben ik het vaak niet mee eens.

 

Voordat het teveel over geloof gaat, zullen we eens in een cafe afspreken om over strips te praten en als het echt gezellig wordt misschien hier over verder gaan?

Deel dit bericht


Link naar bericht

×