Ga naar inhoud
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

Zwendel

Fusie Belgisch En Nederlands Koningshuis?

Recommended Posts

Oostelijk van Amersfoort (en dan ben ik nog mild) beginnen de woeste landen waar heel simpele mensen wonen die nog in berenvellen rondlopen.... 

 

Hahaha, onder de gordel....

 

Maar goed als jij met cijfers komt dan ik ook :

 

Het Nederlandse koningshuis is meer dan vier keer zo duur als het Spaanse. Uit de jaarlijkse berekening van de Belgische hoogleraar Herman Matthijs blijkt bovendien dat Nederland het duurste koningshuis van West-Europa heeft. (bron: Rtl nieuws)

 

 

Hoe is die 39,4 miljoen opgebouwd? Kostenpost   Bedrag  Salaris koningin Beatrix    €830.000   Kosten personeel en materieel koningin Beatrix    €4.358.000   Salaris prins Willem-Alexander    €246.000   Kosten personeel en materieel prins Willem-Alexander    €1.152.000   Salaris prinses Maxima    €246.000   Kosten personeel en materieel prinses Maxima    €384.000   Personeel Koninklijk Huis    €17.631.000   Materieel Koninklijk Huis    €7.817.000   Luchtvaartuigen    €1.107.000   Onderhoud Groene Draeck    €47.000   Reizen naar Caribisch deel koninkrijk    €80.000   RVD    €1.375.000   Kabinet der koningin    €2.372.000   Militair huis    €1.850.000   Totaal    €39.405.000  

Bron: prof. dr. Herman Matthijs

 

Hoe duur zijn de West-Europese staatshoofden? Land   staatshoofd   kosten   transparantie  Frankrijk    president    €111,7 miljoen    18   Nederland    koningin    €39,4 miljoen    11   Verenigd Koninkrijk    koningin    €38,2 miljoen    14   Duitsland    bondspresident    €30,7 miljoen    12   Noorwegen    koning    €25,2 miljoen    9   België    koning    €14,2 miljoen    7   Zweden    koning    €13,9 miljoen    7   Denemarken    koningin    €13,2 miljoen    8   Luxemburg    groothertog    €9,2 miljoen    7   Spanje    koning    €8,2 miljoen    10  

Deel dit bericht


Link naar bericht

Ha, heb je mijn stukje gelezen ?

 

http://www.leugens.nl/wp-content/uploads/2010/06/De-stille-kracht-van-het-Koningshuis.PDF

 

De Nederlandse monarchie kost € 100 miljoen op jaarbasis. Tegenover die

ogenschijnlijk hoge kosten staan echter substantiële baten waarvan een economie, die

onder een constitutionele monarchie functioneert, profiteert. Deze monarchiebonus

komt neer op bijna een procentpunt extra groei per jaar. Voor Nederland betekent dit

een jaarlijks profijt van 4 à 5 miljard euro. De kracht van de Nederlandse koning(in)

schuilt in het vermogen om de rol van ‘onpartijdige beschouwer’ (de zogenaamde

‘impartial spectator’ van Adam Smith) binnen de regering en de samenleving te

spelen en te zijn.

 

De schrijver van dit artikel is Harry van Dalen, een heel goede macro econoom en ook werkzaam bij het NIDI.

 

http://www.knaw.nl/Pages/NID/24/766.bGFuZz1OTA.html

Deel dit bericht


Link naar bericht

Ha, heb je mijn stukje gelezen ?

 

http://www.leugens.nl/wp-content/uploads/2010/06/De-stille-kracht-van-het-Koningshuis.PDF

 

De Nederlandse monarchie kost € 100 miljoen op jaarbasis. Tegenover die

ogenschijnlijk hoge kosten staan echter substantiële baten waarvan een economie, die

onder een constitutionele monarchie functioneert, profiteert. Deze monarchiebonus

komt neer op bijna een procentpunt extra groei per jaar. Voor Nederland betekent dit

een jaarlijks profijt van 4 à 5 miljard euro. De kracht van de Nederlandse koning(in)

schuilt in het vermogen om de rol van ‘onpartijdige beschouwer’ (de zogenaamde

‘impartial spectator’ van Adam Smith) binnen de regering en de samenleving te

spelen en te zijn.

 

De schrijver van dit artikel is Harry van Dalen, een heel goede macro econoom en ook werkzaam bij het NIDI.

 

http://www.knaw.nl/Pages/NID/24/766.bGFuZz1OTA.html

 

Even een zinsnede uit het door jouw opgevoerde onderzoek:

 

 

"Deze studie laat zien dat er wel degelijk een calculatie valt te maken 
van wat het koningshuis allemaal vermag en zoals de berekeningen laten zien zijn de 
baten tamelijk omvangrijk: de zogenaamde monarchiebonus voor Nederland omvat 4 
à 5 miljard euro. Een cruciale vraag die op de achtergrond blijft spelen is of waar die 
baten precies vandaan komen. Hier moet deze studie in gebreke blijven en misschien 
moeten we ons aan de woorden houden van Bagehot dat we niet teveel daglicht op de 
magie moeten laten schijnen anders verdwijnt wellicht de monarchiebonus."
 
Magie !!! Sterk onderzoek hoor!

Deel dit bericht


Link naar bericht

Héhé, ga je nu Harry ook al bashen ?

 

Wat dacht van deze quote van Ian Buruma (ook geen kleine jongen)

 

This aristocratic tradition of standing above the narrow strains of ethnic nationalism may be the best argument to hang on to royalty a little longer. Now that many European nations have become increasingly mixed in terms of ethnicity and culture, the only way forward is to learn to live together. If monarchs can teach their subjects to do so, then let us give at least one cheer for the remaining kings and queens

Deel dit bericht


Link naar bericht

Maar Harry is een econoom die zich ook bezighoudt met demografie (mijn eigen vakgebied). Die combinatie maakt hem waardevoller wanrt demografen kijken wel degelijk naar de toekomst....

Deel dit bericht


Link naar bericht

In tegenstelling tot economen vertrouw ik demografen wel.

Maar wat demografie met het door jou opgevoerde onderzoek over de kosten van het koningshuis te maken heeft mag je me weleens uitleggen.

 

Ik leer er graag wat bij.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Niet veel, ik probeerde je negative typering van Harry als econoom (eenn iet te benijden beroep vandaag de dag) te pareren met wat extra credits voor de man wiens stukjes ik graag lees.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Geef toe retep, een studie die beweert de monarchiebonus te kunnen berekenen en tegelijkertijd beweert niet te kunnen zeggen hoe ze juist aan die bonus komen, da's toch wel een beetje belachelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Jonges, goed leisuh, Harry haalt de woorden van de 19e eeuwse schrijver en journalist Bagehot aan om aan te totnen dat er wel een verband is tussen het voeren van de monarchie en een gezondere economie maar dat dit natuurlijk niet één op één wetmatig is vast te stellen:

 

Een cruciale vraag die op de achtergrond blijft spelen is of waar die

baten precies vandaan komen. Hier moet deze studie in gebreke blijven en misschien

moeten we ons aan de woorden houden van Bagehot dat we niet teveel daglicht op de

magie moeten laten schijnen anders verdwijnt wellicht de monarchiebonus. Er zijn

naar mijn mening drie redenen aan te wijzen waarom de monarchiebonus zo

omvangrijk is. Allereerst vormen monarchieën een selecte groep van landen die

hebben kunnen profiteren van de stabiliteit, waarvan andere landen - waaronder vele

voormalige monarchieën – klaarblijkelijk niet hebben kunnen profiteren. Maar

wellicht belangrijker zijn de twee sferen – ‘the Dignified’ en ‘the Efficient’ – die

Bagehot heeft aangewezen waarbinnen de koning(in) een rol kan vervullen. Om met

de laatste factor (‘the Efficient’) te beginnen, monarchen kunnen de doelmatigheid

van het landsbestuur verbeteren. Vorsten kunnen gebruik maken van hun drie rechten

waarbij zij als een ‘impartial spectator’ een stabiliserende factor kunnen vormen

binnen de regering. Maar bij de schatting van de monarchiebonus moeten we niet de

rol die de derde factor (‘the Dignified’) speelt onderschatten. Economen zullen deze

rol opvatten als een typisch geval van ‘positieve externe effecten’. Vanuit een

inmiddels omvangrijke literatuur weten economen hoe belangrijk vertrouwen is voor

economische groei en handel en nog belangrijker is het inzicht dat het vertrouwen niet

uit de lucht komt vallen (zie Mosch, 2004). In de praktijk heeft de koningin een sterk

bindend vermogen en het vertrouwen dat zij geniet is vele malen hoger dan menig

volksvertegenwoordiger

 

 

Bagehot is trouwens ook wel leeswaardig en omdat jullie zo van magie houden:

 

When there is

a select committee on the Queen, the charm of royalty will be gone. Its

mystery is its life. We must not let in daylight upon magic. We must not

bring the Queen into the combat of politics, or she will cease to be

reverenced by all combatants; she will become one combatant among

many. The existence of this secret power is, according to abstract theory,

a defect in our constitutional polity, but it is a defect incident to a civilization

such as ours, where august and therefore unknown powers are

needed, as well as known and serviceable powers.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Harry: "Er zijn naar mijn mening drie redenen aan te wijzen waarom de monarchiebonus zo

omvangrijk is. Allereerst vormen monarchieën ........"

 

Beste Retep, ik lees goed.

 

Een wetenschapper moet met feiten komen en niet met meningen om iets alsnog te onderbouwen.

Dat is nou precies mijn grote probleem met economen.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Och, SL als je eens zou weten hoe wetenschappers te werk gaan. Er bestaan helemaal geen vaststaande feiten, zelfs in de natuurwetenschappen niet. Economen werken met modellen, aannames en meningen net zoals vrijwel alle wetenschappers.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Meestal heb ik wel meer respect voor een wetenschapper die zegt "Ik ben van mening dat..." dan voor een wetenschapper die zegt "Het is een feit dat..."

Deel dit bericht


Link naar bericht

Wow, tegen een dergelijke filosofische wending kan ik niet op. Maar om je enigszins tegemoet te komen:

 

 

Ik ben de eerste om toe te geven dat Beatrix het in haar ambtsperiode uitstekend heeft gedaan. Ik heb van dichtbij mogen meemaken wat een sociaal betrokken staatshoofd kan betekenen bij b.v. de nasleep van de vuurwerkwerkramp in Enschede. 

 

Maar Retep, je kunt toch niet ontkennen dat haar maffe vader en moeder er alles aan gedaan hebben om de democratie te ondermijnen (b.v. Lockheed affaire, gebedsgenezeres)

 

En dat is nou precies (naast de veel te hoge vergoedingen) mijn grote probleem met erfopvolging. Je kunt ze niet wegsturen als het niet functioneert.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Eventjes over iets anders: "Koningsacties", "Beamarkt", ...  Zijn de speciale kortingen ten gevolge van de troonswisseling iets wat je bij vele handelaren tegenkomt deze dagen in Nederland?

Deel dit bericht


Link naar bericht

De politieke rol/macht van de monarch is geheel verdwenen sinds men de aansteling van de formateur bij deze heeft weggehaald. Ik denk en geloof wel degelijk in de bindende factor van een koningshuis en een bepaalde, niet te becijferen, economische toegevoegde waarde. Ik kan ook niet anders verklaren waarom 87 % van de bevolking nog aan het koningshuis hangt. Ik prefereer zelf een koningshuis boven een (wellicht iets minder kostende) president met familie, adviseurs, beveiliging en entourage. Liever een monarch zonder politieke macht maar met een overmaat aan bindende kracht en feel good dan een extra machtslaag die de bewindslieden voor de voeten gaat lopen.

 

En ja de kosten, zo heb ik er ook wel een paar:

 

-al die duur betaalde voetballers die dan geen enkele wedstrijd winnen op het EK;

-die dure JSF dingetjes;

-honderden miljoenen voor musea die dan 10 jaar dicht zijn;

-al die niet functionerende Amsterdamse deelraden;

-infrastructurele wangedrochten etc etc

 

Als er een ramp is, dan komt de koningin, als er een nederlander olympisch kampioen is dan zit de familie Wimlex op de tribune. Luister eens naar Antilianen en surinamers, aan nederlanders hebben ze een hekel maar de koning(in), daar zijn ze gek op.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Eventjes over iets anders: "Koningsacties", "Beamarkt", ...  Zijn de speciale kortingen ten gevolge van de troonswisseling iets wat je bij vele handelaren tegenkomt deze dagen in Nederland?

 

Speciale kortingen, oranje tompoezen, mokken, vlaggen, petjes, koningennacht, dag, avond, vrijmarkt: mijloenen gaan daar naar toe.........

Deel dit bericht


Link naar bericht

Het Nederlandse koningshuis zal nieuwe topkoningen mislopen als het salaris van de koninklijke familieleden verder omlaag gaat. Dat zegt minister Dijsselbloem van Financiën. Dat meldt satirisch weblog De Speld.

 

Dijsselbloem verdedigt het huidige salaris van de troonopvolger: 'Je loopt het risico dat de echte toptalenten straks niet meer in de koninklijke familie geboren wil worden.' De afgelopen weken was er veel kritiek op het salaris van de aanstaande koning dat ongeveer 850.000 euro per jaar bedraagt. 


Verkassen
De minister benadrukt dat het salaris van de Nederlandse monarchen marktconform moet zijn. 'Anders zou het voor toptroonopvolgers als bijvoorbeeld een Willem-Alexander of een Amalia interessanter worden om naar Thailand of Saoedi-Arabië te verkassen. Als je het vestigingsklimaat voor monarchen naar de donder helpt, vluchten al je staatshoofden naar het buitenland. In de Tweede Wereldoorlog hebben we gezien waar dat toe leidt: een verslechterde concurrentiepositie.'  

Willem-Alexander staat al jaren bekend als de 'kroonprins' van de Koninklijke familie. Volgens minister Dijsselbloem is de prins zijn salaris meer dan waard, omdat het gaat om een buitengewoon uniek talent binnen het koningshuis. 'We moeten niet vergeten dat er veel van deze mensen gevraagd wordt. Je hebt mensen nodig die linten kunnen doorknippen, banketten kunnen openen en vakantie kunnen vieren in Oostenrijk. Dat zijn complexe processen waar alleen de absolute top geschikt voor is.'  

'Als we in 1999 een salarisplafond gehad zouden hebben, hadden we iemand als Máxima nooit naar Nederland kunnen halen,' zegt Dijsselbloem.

Ook volgens Willem-Alexander zelf is de hoogte van het salaris en de belastingvrijstelling terecht: 'Het klopt dat ik geen belasting betaal, maar ik werk dan ook heel hard en ik ben ook heel erg goed.' 

Deel dit bericht


Link naar bericht

Politici en hun ambtenaren geven graag het geld uit van hun onderdanen.

 

Maar we moeten niet klagen in Nederland en Belgie want we hebben het altijd nog beter dan 95 % van de wereldbevolking.

Met of zonder koningshuis.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Maar we moeten niet klagen in Nederland en Belgie want we hebben het altijd nog beter dan 95 % van de wereldbevolking.

Mijn brilglazen moeten gepoetst worden. Of toch niet, want er zijn veel mensen in de wereld die niet eens een bril hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht

Mijn brilglazen moeten gepoetst worden. Of toch niet, want er zijn veel mensen in de wereld die niet eens een bril hebben.

 

Ik moest ook even de bril poetsen want het was de eerste echt zinnige bijdrage van SL in dit debat ! :e005:  Of bedoelde je iets anders :e012:

Deel dit bericht


Link naar bericht

Ik moest ook even de bril poetsen want het was de eerste echt zinnige bijdrage van SL in dit debat ! :e005:  Of bedoelde je iets anders :e012:

Dat tweede dus. Maar ik heb 't gevoel dat 't een retorische vraag was. :P

Deel dit bericht


Link naar bericht

Ik moest ook even de bril poetsen want het was de eerste echt zinnige bijdrage van SL in dit debat ! :e005:  Of bedoelde je iets anders :e012:

 

Ach ik zit na ruim 3300 berichten nog steeds op jouw eerste zinnige bijdrage hier op de Reep te wachten. :e005:

Deel dit bericht


Link naar bericht

×