Jump to content

Bijbelse Spoilers


Recommended Posts

Op Hemelvaartsdag (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel, negenendertig dagen na Zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag.

Ja, maar hij leeft dan nog wel. Hij en Maria en Enoch zijn gewoon levend ten hemel gestegen.

Link to comment

Een levens lichaam dat naar de hemel vaart? Het moet niet gekker worden. Interpreteer hoe je wil, de man is twee keer gestorven.

Da's geloof, he. Je moet de raarste dingen voor waar aannemen. In dit geval deze passage:

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.'

(Handelingen 1:9-11 NBV)

Link to comment

Jammer genoeg is de mening van Stuvio van geen enkel belang in het Christelijke geloof. Ook al delen sommigen je mening. Maar die gaan er dan blijkbaar vanuit dat Jezus na zijn eerste dood nooit écht lichamelijk terug levend is geworden.

 

In de christelijke traditie wordt verschillend gedacht over de precieze voorstelling van zaken bij de hemelvaart. Overheersend is de opvatting van onder anderen Augustinus dat de hemel een ruimtelijk begrip is en Jezus dus met zijn lichaam daarnaartoe is gegaan. Luther dacht er anders over. De hemel waar Christus naartoe ging zou geen ruimte zijn, waarin hij 'opgesloten' zou zitten, maar hij is lichamelijk alomtegenwoordig geworden. Na de opstanding had Jezus immers een 'verheerlijkt lichaam'. Deze opvatting is ook te vinden in de avondmaalsopvatting van Luther: Christus is óók in brood en wijn (consubstantiatie).

Zwingli en Calvijn volgden Augustinus in de mening dat het lichaam van Christus ruimtelijk naar de hemel is gegaan. En als Christus daar is, kan hij niet terug naar het vergankelijke. Zijn tegenwoordigheid bij de gelovigen moet dan in geestelijke zin worden opgevat, evenals in het brood en de wijn van het avondmaal. Beiden zijn van mening dat de hemelvaart niet betekent dat Christus weg is, ook al is hij uit zicht van de discipelen geraakt. De wijze waarop Christus onder en in de mensen is, verschilt.

In de moderne theologie houdt men rekening met het feit dat de voorstelling van de hemelvaart behoort tot een verouderd wereldbeeld en slechts gebaseerd is op één auteur binnen het Nieuwe Testament. Men vat de viering van de hemelvaart dan op als de veraanschouwelijking van niet-aanschouwelijke uitspraken over de verhoging van Christus. Met de hemelvaart wordt dus een aspect van Pasen naar voren gehaald.

Link to comment

Jezus was de eerste zombie toch?

 

Lazarus was in ieder geval eerder. Plus nog een hoop andere.

 

(altijd grappig als je leest hoe mensen de Bijbel als een historisch correct boek beschouwen)

In de Bijbel staan gedetailleerde verslagen over negen personen die uit de dood werden gewekt, allemaal bevestigd door ooggetuigen (1 Koningen 17:17-24; 2 Koningen 4:32-37; 13:20, 21; Lukas 7:11-17; 8:40-56; Johannes 11:38-44; Handelingen 9:36-42; 20:7-12; 1 Korinthiërs 15:3-6). Vooral de opstanding van Lazarus is bijzonder omdat hij al vier dagen dood was en Jezus dat wonder in het bijzijn van een heleboel mensen deed (Johannes 11:39, 42). Zelfs tegenstanders van Jezus konden niet om de feiten heen, dus smeedden ze in plaats daarvan een plan om zowel Jezus als Lazarus te doden (Johannes 11:47, 53; 12:9-11).

Link to comment
Guest Kameraad Mauser

Volgens mij heeft Yeshua ( Jezus voor de Latijnen onder ons )  gewoon zichzelf laten "verdwijnen" zodat hij niet meer geregistreerd was in de Romeinse administratie zodoende geen belastingen meer te moeten betalen. Of lastig gevallen te worden door de Romeinse bezetter en hun Joodse collabo's. Wellicht hebben ze hem dan toch weten te klissen en hem aan een kruis gespijkerd.

Vandaar 2 maal gestorven. Veel magie en goddelijke voorzienigheid kwam daar niet aan te pas hoor. Eerder gewiekst gesjacher en onderduikvaardigheden. Daar zijn Joden wel goed in geworden...

Link to comment
Guest Kameraad Mauser

Ja, maar in één adem wist hij er toch maar bij te vertellen dat hij de zoon van God was en dat hij en zijne pa iets gingen doen met een hemels koninkrijk op aarde...ik heb hem toch nooit echt weten oreren over concurrentie of een schappelijk duopolie met een of andere Romeinse landvoogd...

Link to comment

Volgens mij heeft Yeshua ( Jezus voor de Latijnen onder ons )  gewoon zichzelf laten "verdwijnen" zodat hij niet meer geregistreerd was in de Romeinse administratie zodoende geen belastingen meer te moeten betalen. Of lastig gevallen te worden door de Romeinse bezetter en hun Joodse collabo's. Wellicht hebben ze hem dan toch weten te klissen en hem aan een kruis gespijkerd.

 

Vandaar 2 maal gestorven. Veel magie en goddelijke voorzienigheid kwam daar niet aan te pas hoor. Eerder gewiekst gesjacher en onderduikvaardigheden. Daar zijn Joden wel goed in geworden...

Bwah neen, hij zal effectief gestorven zijn aan het kruis. En wellicht hebben sommigen dan zijn lichaam doen verdwijnen (om al dan niet te begraven in een ander graf). Meer zal dat niet geweest zijn. Al de rest was, net als de verhalen over zijn geboorte en afstamming van Koning David, latere propaganda.

Link to comment
Guest Kameraad Mauser

En die 2 types met hun witte gewaden waren samen met Yeshua lui die afkomstig waren uit de groep Atlantiërs die door Xargos geleid werd in de terugkeer naar de aarde. Jaax en de grote waker.
Jezus is Varth.

Jezus had een zoon: Thorgal.

Link to comment
Guest Kameraad Mauser

Jezus als historisch figuur. Men maakte er ooit een film over. Life of Brian geloof ik.

Yep. De Pythons. Zeker eens downen of op DVD in huis halen. Blijft geweldig.

Link to comment

Het standaardwerk over de historische Jezus (zelf heb ik enkel deel 4):

 

 

De "historische Jezus" trachten te achterhalen helpt je wel niet veel in het vinden van Christus en zijn leer.

Je gaat iemand die Einsteins relativeitsleer onder de knie wil krijgen ook niet veel helpen door hem een biografie van Einstein te geven.

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...