Jump to content

existentialistische blabla


cinco

Recommended Posts

 

Stel dat het na de dood definitief gedaan is. Dan herinner je je niets meer van wat je allemaal ooit hebt gedaan en heeft dat eigenlijk dus zero betekenis gehad. Je zou kunnen stellen dat de generatie na jou die dingen herinnert van wat jij gedaan hebt, maar die komen ook op hetzelfde punt terecht na hun dood.

Uiteindelijk heeft er dus niemand baat bij, want ieders leven is slechts een superkorte lijn die voorafgegaan wordt door oneindig niets en opgevolgd wordt door oneindig niets.

Maar waarom is het leven, het universum, alles om ons heen dan zo ontzettend complex als toch alles en iedereen het slechts een korte tijd ervaart waarna de herinnering aan die ervaring verdwijnt... Wat ik wil zeggen is: is de complexiteit van alles niet een soort van argument dat er toch meer moet zijn? Bijvoorbeeld een soort van reïncarnatie (noem het de ziel / het bewustzijn als een soort van vonk die van een fysiek lichaam overspringt naar een nieuwgevormd lichaam waarbij slechts onbewust herinneringen worden overgedragen. Onbewust maar toch aanwezig genoeg om een indirecte impact te hebben op bepaalde handelingen van het individu.

Want je kan heel de celdeling verklaren, maar waar en wanneer dan komt het bewustzijn plots op de proppen? Hoe wordt bewustzijn eigenlijk vanuit een biologisch oogpunt gecreëerd?

De natuur zit vol met cycli van dood en wedergeboorte. De seizoenen bijvoorbeeld. Of het water dat verdampt, omgezet wordt in wolken en vervolgens weer via regen over de aarde stroomt.

Kan dat een aanwijzing zijn dat wij levende wezens ook deel zijn van een cyclus die we wetenschappelijk nog niet kunnen aantonen?

 

Of misschien ook helemaal niet en is gans de complexe creatie van alles één grote nihilistische practical joke.

 

afbeelding.thumb.png.eaf3fd81c30c214e1c4f8583dbb668a3.png

 

 

 

 

Link to comment
10 hours ago, cinco said:

 

Stel dat het na de dood definitief gedaan is. Dan herinner je je niets meer van wat je allemaal ooit hebt gedaan en heeft dat eigenlijk dus zero betekenis gehad.

 

Waarom zou dat betekenis moeten hebben gehad? Waarvan komt die eis dat het een betekenis heeft? Die betekenis-eis is een filosofisch verpakt kinderlijk ongenoegen dat men niet het oneindige leven heeft.

Link to comment

Net zoals er geen loepzuiver bewijs is dat er iets is, er er ook geen loepzuiver bewijs dat er niets is.

 

Er zijn bepaalde aspecten die op zijn minst de kans van iets overkoepelends suggereren.

De complexiteit van 'de creatie' om het zo te noemen, of die unieke samenloop van omstandigheden waardoor deze planeet niet is zoals de vele andere planeten waar we tot op dit punt weet van hebben...

 

Link to comment
10 hours ago, cinco said:

 

Stel dat het na de dood definitief gedaan is. Dan herinner je je niets meer van wat je allemaal ooit hebt gedaan en heeft dat eigenlijk dus zero betekenis gehad. Je zou kunnen stellen dat de generatie na jou die dingen herinnert van wat jij gedaan hebt, maar die komen ook op hetzelfde punt terecht na hun dood.

 

Ik zie daar een volledig verwrongen redenering aankomen, doordat er geen rekening wordt gehouden met een fundamenteel feit: van wie na jou komt, is er nog iemand die na jou komt, en zo gaat dat door.

Het probleem doet zich pas voor bij het verdwijnen van leven op aarde. Dat duurt wel nog ongeveer 5 miljard jaar.

Wie denkt dat de mens zich zal kunnen redden door naar andere planeten te gaan, vergist zich, laat staan andere zonnestelsels.

Musk zijn gedoe over Mars is niet meer dan propaganda om zijn raketten te verkopen.

Gedaan met de aarde, is gedaan met de mens.

Link to comment
9 minutes ago, cinco said:

Net zoals er geen loepzuiver bewijs is dat er iets is, er er ook geen loepzuiver bewijs dat er niets is.

 

Dat "iets" laat dan wel niet veel van zich merken. We kunnen geen rekening houden met dat wat er misschien zou kunenn zijn. want er is heel veel dat er zou kunnen zijn. De enige grens daarvoor, is je fantasie. En de fantasie van anderen. En aangezien we met meer dan 7 miljard mensen op aarde zijn, is er hééél vééél fantasie.

Link to comment
13 minuten geleden, Peter Motte zei:

 

Ik zie daar een volledig verwrongen redenering aankomen, doordat er geen rekening wordt gehouden met een fundamenteel feit: van wie na jou komt, is er nog iemand die na jou komt, en zo gaat dat door.

 

 

Als een individu miljoenen jaren niet bestaat, dan hoogstens 1 eeuw wel bestaat om dan weer miljoenen jaren niet te bestaat, is de fase van het individueel leven dan niet de storing, de afwijking, de uitzondering op de constante van het eeuwige niets? Dan is voor het individu het niet bestaan de norm en het wel bestaan de tijdelijke glitch die na verloop van tijd gecorrigeerd wordt en terug omgezet in een niet bestaan.

 

Is daarvoor het raderwerk van het universum dat tot in de kleinste atoom vernuftig is samengesteld dan geen hopeloos verloren moeite, tenzij het omgekeerde waar is en de ene eeuw dat we leven slechts een facet is van een veel grootsere ervaring waar we in onze toestand als mens geen idee van hebben, mogelijk door de beperking van de zintuiglijke waarnemingen waar we toegang tot hebben.

 

 

Link to comment

Zoals die aspirine oplost en uiteindelijk visueel verdwijnt, maar omgezet in een andere niet-zichtbare vorm, zo ook wij.

 

Maar daarnaast ook een middel tegen de koppijn die mensen kunnen krijgen van deze existentialistische blabla. :P

 

Of de al dan niet bestaande parabel van de persoon die zoveel nadacht over het leven maar vergat het effectief te (be)leven.

Link to comment
46 minutes ago, cinco said:

Of de al dan niet bestaande parabel van de persoon die zoveel nadacht over het leven maar vergat het effectief te (be)leven.

 

Ik heb jarenlang les gekregen van die types. Ze noemen ze "priesters".

Geloven massa's onbewijsbare dingen.

Link to comment
1 uur geleden, cinco zei:

Net zoals er geen loepzuiver bewijs is dat er iets is, er er ook geen loepzuiver bewijs dat er niets is.

 

 

"Loepzuiver" is dan weer zo nietszeggend.

Laat ons gewoon stellen dat er geen empirisch bewijs is dat er iets is, en dat het gebrek aan empirisch bewijs net bewijst dat er niets is.

Agnosten: ik veracht ze nog meer dan gelovigen. :ph34r:

 

 

Link to comment

Het is niet verwonderlijk dat het ene ter sprake komt wanneer het andere wordt aangehaald.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Zal de volgende soort van dominant leven op aarde ons ook vereeuwigen in de vorm van hun koeken (of ander voedsel) zoals wij met de dinosaurussen hebben gedaan?

 

 

afbeelding.png.3c1054715612b4d860cdd09679b7820b.png

Link to comment
6 minutes ago, cinco said:

Het is niet verwonderlijk dat het ene ter sprake komt wanneer het andere wordt aangehaald.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Zal de volgende soort van dominant leven op aarde ons ook vereeuwigen in de vorm van hun koeken (of ander voedsel) zoals wij met de dinosaurussen hebben gedaan?

 

 

afbeelding.png.3c1054715612b4d860cdd09679b7820b.png

 

Mensen met schubben?

Link to comment

Jagers-verzamelaars die nog geen Getekende Reep hadden om existentiële vragen te moeten beantwoorden.

Voldoening gevend, dat zeker, maar tegelijk ook ondraaglijk licht.

 

Als historicus heb ik wel eens onderzoek gedaan naar het cyclisch bestaan van onze voorouders in plattelandssamenlevingen - een leven op het ritme van een gezins- en levenscyclus, maar ook doorheen generaties - en ik kwam telkens weer bij antropoloog John Berger uit: de mens "... heeft in wezen een cyclisch tijdsbesef. De twee bewegingen [naar het verleden en naar de toekomst] zijn verschillende manieren om een cirkel te beschrijven. Hij accepteert de opeenvolging der eeuwen zonder die te verabsoluteren. Degene met een rechtlijnige opvatting van tijd kan niet overweg met een cyclisch tijdsbesef: dat veroorzaakt morele desoriëntatie, aangezien al zijn morele noties gebaseerd zijn op oorzaak en gevolg. Wie een cyclisch tijdsbesef heeft kan gemakkelijk de conventie van een historische tijd accepteren, namelijk als het spoor van het rondwentelende rad."

Link to comment

Als ik het goed begrijp dan heeft de cyclische mens minder problemen met moraliteit omdat hij weet dat alles terugkeert?

 

Maar bedoel je hier met morele desoriëntatie niet "het moreel" in plaats van "de moraal"?

 

Het probleem met zo'n visie is natuurlijk wel dat ze alleen maar werkt als je een heel beperkte horizon op de tijd hebt. Niet verder dan enkele generaties.

Link to comment
14 uren geleden, cinco zei:

Kan dat een aanwijzing zijn dat wij levende wezens ook deel zijn van een cyclus die we wetenschappelijk nog niet kunnen aantonen?

 

De wetenschap heeft al lang aangetoond dat we inderdaad deel uitmaken van een cyclus. Onze atomen worden gewoon terug verspreid over de aarde/universum als bouwstenen voor nieuwe dingen.

Link to comment
3 uren geleden, cinco zei:

Is daarvoor het raderwerk van het universum dat tot in de kleinste atoom vernuftig is samengesteld

 

Wie zegt dat het raderwerk van het universum vernuftig is samengesteld? Op het eerste zicht lijkt het allemaal om toeval te gaan. Het universum doet maar wat en ziet wel wat ervan komt.

 

Al dat 'het leven moet zin hebben' gedoe zou er niet zijn indien de mens van zichzelf zou aanvaarden dat ze gewoon één van de vele miljarden levende organismen zijn en dus niet bijzonderder dan pakweg een bloem of een walvis of een al lang uitgestorven dierensoort.

Link to comment
5 hours ago, TDPB said:

 

De wetenschap heeft al lang aangetoond dat we inderdaad deel uitmaken van een cyclus. Onze atomen worden gewoon terug verspreid over de aarde/universum als bouwstenen voor nieuwe dingen.

 

DAT heeft de wetenschap niet aangetoond.

Volgens de wetenschap stevent het heelal af op zijn eigen verdwijnen, wel eens populair genaamd the Big Rip.

Link to comment

Ach wij mensen zijn de enige diersoort die verder kan kijken dan de dag van vandaag. Daarom willen wij graag geloven dat het leven uit meer bestaat dan geboren worden - leven en sterven.

Er moet toch een reden zijn dat wij bestaan???

 

We hoeven ons geen zorgen te maken over de Aarde. Die herstelt zich echt wel van de roofbouw die de mens op hem pleegt. Of wij dat herstel als levensvorm nog meemaken is een andere zaak..

Omnia mutantur nihil interit

Link to comment
8 minuten geleden, Rik zei:

We hoeven ons geen zorgen te maken over de Aarde. Die herstelt zich echt wel van de roofbouw die de mens op hem pleegt.

 

Is er ooit een diersoort geweest zoals de mens die zijn eigen planeet zo de duvel aandeed?

Of wat enkele hersencellen extra in een levend wezen allemaal kan teweegbrengen.

 

afbeelding.png.83f5861482a371dd773c933087582ad0.png

Link to comment
16 uren geleden, cinco zei:

 

Is er ooit een diersoort geweest zoals de mens die zijn eigen planeet zo de duvel aandeed?

Of wat enkele hersencellen extra in een levend wezen allemaal kan teweegbrengen.

 

Op aarde bedoel je?

Je gaat er natuurlijk vanuit dat 'de planeet' daar last van heeft. Alsof het voor de aarde iets uitmaakt hoe warm het hier is of welke diersoorten erop rondlopen. Als je het op héééééééééééééééééééééél lange termijn bekijkt is het hier toch een komen en gaan van klimaten en diersoorten. En de periode van de mens is miniem. Als God al een wezen naar zijn eigen uiterlijk gemaakt heeft, zouden dat eerder dinosaurussen moeten geweest zijn.

 

afbeelding.thumb.png.b1421fc640c8fd325b244cd57451d596.png

Link to comment

Een almachtige god

heeft ogen in z'n kop.

 

Overigens: het idee dat er maar één god is, is gebaseerd op het idee dat als god almachtig is, er geen andere god mogelijk is, omdat de almachtige dan niet almachtig zou zijn.

Dat zou de redening geweest zijn van die vent met zijn tafels, Mozes.

Als je dat hoort in de lessen godsdienst, klinkt dat erg overtuigend.

Maar het is alleen maar overtuigend omdat je aandacht wordt afgeleid van het zwakke punt van de redenering: wie bepaalt namelijk dat een god almachtig zou moéten zijn?

(ja, op het einde van het middelbaar was ik in de godsdienstlessen niet goed gezien meer door meneer de pater - waarvoor hij trouwens vaak subliem wraak nam)

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...