Jump to content

btw-verhoging op strips in Nederland?


Recommended Posts

21 minuten geleden, Rik zei:

Deze verhoging geldt ook voor boeken. Goede maatregel om de leesachterstand die we inNederland hebben extra te bevorderen:e007:

 

Een vicieuze cirkel: hoe minder mensen lezen, hoe dommer ze worden, hoe meer ze geneigd zijn voor extreem-rechts te kiezen, hoe moeilijker hen het gemaakt wordt om te lezen...

Remember that the life of this world is but a sport and a passtime.

Link to comment
3 minuten geleden, Jos Van Brussel zei:

In Vlaanderen bespaart de NVA ook graag op cultuur. Het is een typisch dingetje van (extreem-)rechts. Inderdaad, hoe dommer de mensen zijn, hoe beter voor dat soort partijen.

 

Gedeeltelijk kan ik dat begrijpen. Er zit nogal wat snobisme in de kunstwereld. Ondanks het feit dat ik er elke dag mee bezig ben, ben ik ook niet zo gelukkig met de mentaliteit die daar heerst.

Maar het is tegelijk als besparingsplan nogal mak. Erg veel zal een besparing op cultuur niet opbrengen.

Link to comment

Overigens wil ik hier ook graag even kwijt dat de lage btw op strip en romans niets te maken heeft met een maatregel ten voordele van de kunsten, maar om de vrije meningsuiting te ondersteunen, en vrije meningsuiting is een onderdeel van een democratisch systeem met kiesgerechtigden. Zij moeten immers kunnen worden geïnformeerd over de kandidaten. Als Connor Rousseau "zattenklap" verkoopt, moeten wij dat mogen weten. Als Van Grieken nazigroeten brengt, moeten we dat ook mogen weten. En daarvoor dient die vrije meningsuiting, en daarom is censuur uit den boze.

Maar vrije meningsuiting is er dus niet om een kunstenaar te laten doen wat hij wil, en het kunstwereldje heeft nogal de neiging om die vrije meningsuiting zo op te vatten en ballorig te worden over censuur als een of ander werk van hen om een of andere reden wordt gecensureerd. Ze eigenen zich een recht toe, dat eigenlijk niet aan hun is toegekend, maar aan journalistiek. Ook om die reden is de btw op kranten en tijdschriften in België nul%, dus niet om literaire blaadjes of striptijdschriften uit te geven.

Link to comment
56 minuten geleden, Waldorf zei:

 

Een vicieuze cirkel: hoe minder mensen lezen, hoe dommer ze worden, hoe meer ze geneigd zijn voor extreem-rechts te kiezen, hoe moeilijker hen het gemaakt wordt om te lezen...

 

Ze kunnen evengoed voor extreem-links beginnen te kiezen, hoor.

 

Zie:

"Alweer is een Duitse politicus aangevallen: AfD-parlementariër Martin Schmidt werd donderdag in een restaurant geslagen met een glazen asbak. De dader handelde uit politieke motieven."

https://www.standaard.be/cnt/dmf20240517_95052967

 

Link to comment
14 minutes ago, Peter Motte said:

 

Gedeeltelijk kan ik dat begrijpen. Er zit nogal wat snobisme in de kunstwereld. Ondanks het feit dat ik er elke dag mee bezig ben, ben ik ook niet zo gelukkig met de mentaliteit die daar heerst.

Maar het is tegelijk als besparingsplan nogal mak. Erg veel zal een besparing op cultuur niet opbrengen.

 

Nee, als ik het goed begrijp viseert de NVA vooral de pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, leeflonen, ziekte-uitkeringen en dergelijke. Cultuur is de kers op de taart :).

Link to comment
Zojuist, Jos Van Brussel zei:

 

Nee, als ik het goed begrijp viseert de NVA vooral de pensioenen, werkloosheid, leeflonen, ziekte-uitkeringen en dergelijke. Cultuur is de kers op de taart :).

 

Voor zover ik weet is het het Vlaams Belang dat op cultuur mikt. Je verwart die partijen met elkaar.

Link to comment
6 minutes ago, Peter Motte said:

 

Voor zover ik weet is het het Vlaams Belang dat op cultuur mikt. Je verwart die partijen met elkaar.

 

Ik heb het niet van dichtbij gevolgd maar ik heb de indruk dat Jan Jambon toch al een paar jaar kop van jut is van de cultuursector, met betogingen tegen zijn besparingsbeleid als minister van cultuur. Ook besparingsplannen bij de VRT waardoor ze 50 mensen moesten ontslaan en zo meer.

Link to comment

Zelfs zonder een btw verhoging in België, gaan we waarschijnlijk dezelfde stijging moeten slikken. Bij de vorige btw verhoging in Nederland had ook (bijna) elke uitgever dat doorgetrokken. Twee prijzen hanteren is immers kostelijk. Nog meer engels spul kopen in het buitenland dan zeker 🙁

Link to comment
17 minuten geleden, Lamme Goedzak zei:

Zelfs zonder een btw verhoging in België, gaan we waarschijnlijk dezelfde stijging moeten slikken. Bij de vorige btw verhoging in Nederland had ook (bijna) elke uitgever dat doorgetrokken. Twee prijzen hanteren is immers kostelijk. Nog meer engels spul kopen in het buitenland dan zeker 🙁

Pas een jaar later. Er waren eerst weldegelijk verschillende prijzen. Het loonde toen ook om in België te bestellen.

Link to comment
1 uur geleden, Jos Van Brussel zei:

 

Ik heb het niet van dichtbij gevolgd maar ik heb de indruk dat Jan Jambon toch al een paar jaar kop van jut is van de cultuursector, met betogingen tegen zijn besparingsbeleid als minister van cultuur. Ook besparingsplannen bij de VRT waardoor ze 50 mensen moesten ontslaan en zo meer.

 

Ja, maar dat was niet om JJ per se iets tegen de cultuursector had. Het was het gevolg van algemene besparingsplannen.

Als ik me goed herinner moest elk departement 7% besparen, dus ook cultuur.

Daarbovenop had JJ besloten om het budget ook te verschuiven. Er ging bv. meer geld naar film, en minder naar projectsubsidies, en wie leefde van projectsubsidies aanvaardde dat niet. Maar sommige culturele afdelingen gingen er onder JJ dus op vooruit.

Link to comment

Je zult wel gelijk hebben. Ik zit ook in de culturele sector maar heb nog nooit subsidies ontvangen of zo dus ik bekijk dat als een buitenstaander. Ik weet wel dat NVA vindt dat kunstwerkers in principe zelfbedruipend moeten zijn, dus moeten kunnen leven van hun kunst. Voor de minder commerciële kunstvormen zal dat nooit het geval zijn. Dus of die dan moeten gesubsidieerd moeten worden of niet is een interessante maatschappelijke discussie.

Link to comment

Het grote voordeel van de vrijstellling van btw voor tijdschriften in België was voor mij dat ik een tijdschrift kon uitgeven zonder met een hele administratieve rompslomp rekening te moeten houden. Je kunt als amateur rustig je gangetje gaan (nou ja, rustig: er komt desondanks heel wat bij kijken), zonder illegaal bezig te zijn.

Link to comment

Op de website van het NRC staat dit artikel:

https://www.nrc.nl/nieuws/2024/05/17/afschaffing-laag-btw-tarief-hing-in-den-haag-al-lang-boven-de-markt-a4199278

 

 Afschaffing laag btw-tarief hing in Den Haag al lang boven de markt

 

De media- en de sportsector leken totaal overvallen door de beoogde btw-verhoging op hun diensten en producten. Toch zingt het plan al geruime tijd rond in Den Haag.


Het komt niet uit de lucht vallen, de afschaffing van het lage btw-tarief voor ‘culturele goederen en diensten’ (uitgezonderd bioscopen en dagrecreatie). In de plannen van de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB gaat de btw op onder meer kranten, tijdschriften, theater- en muziekuitvoeringen, boeken en bibliotheekabonnementen vanaf 2026 omhoog, van 9 procent naar het reguliere tarief van 21 procent. Ook sportbezoek en -beoefening zouden worden getroffen.

De krantensector leek overvallen en reageerde verbolgen. De maatregel zou journalistiek onbetaalbaar en „voor grote groepen in onze samenleving ontoegankelijk” maken, reageerde mediabedrijf DPG (uitgever van onder meer de Volkskrant, Trouw, de Gelderlander en andere regionale kranten).

Volgens brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia zullen reorganisaties bij nieuwsbedrijven hierdoor onvermijdelijk worden. Ook zou Nederland zich met de afschaffing van het lage btw-tarief voor kranten binnen de Europese Unie in een aparte positie manoeuvreren: alleen in Bulgarije geldt voor dagbladen een tarief van 20 procent, in de andere landen is er een lager tarief of zelfs (in België) een volledige vrijstelling van btw.

Maar een jaar geleden al kwam een onderzoek naar de effectiviteit van het lage btw-tarief, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën, tot vernietigende conclusies. Het lage tarief is „geen doelmatig instrument om de fiscale druk op minder draagkrachtigen te verminderen”. Het is „waarschijnlijk geen doelmatig instrument om de consumptie te vergroten” van goederen die volgens de overheid onvoldoende gewaardeerd worden. Het is niet goed in te schatten „of het ondersteunen van sectoren middels het verlaagde btw-tarief doelmatig is”. En „het creëren van meer werkgelegenheid middels het verlaagde btw-tarief is waarschijnlijk niet doelmatig”.

Hadden de getroffen sectoren dus eigenlijk gewaarschuwd moeten zijn? „Het rapport spreekt voor zich”, zegt de projectleider van het onderzoek, Reg Brennenraedts van bureau Dialogic. „Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat aan de formatietafel naar dit onderzoek gekeken is.”

 

Ambtelijke stukken

In verschillende ambtelijke stukken werd vorig jaar voortgebouwd op het onderzoek van Dialogic. Onder meer om in een lange maatregelenlijst te laten zien wat de afschaffing van het lage tarief voor verschillende goederen en diensten de staat aan inkomsten zou opleveren. De lijst diende als hulp voor de politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.

De VVD nam in haar programma een verhoging van de btw voor culturele goederen en diensten op, maar maakte een uitzondering voor de dagbladen-, tijdschriften- en boekensector en sport. Dat léék geruststellend voor die sectoren, maar de partij bond aan de formatietafel in. „Helaas zijn niet alle punten” overgenomen, laat een woordvoerder nu weten, „zoals dat gaat bij onderhandelingen.” Het verleden had een waarschuwing kunnen zijn. Als de PVV en de VVD samen regeren, gaat cultuur op de schop.

Het kabinet Rutte-1 (2010-2012), met het CDA als coalitiepartner en de PVV als gedoogpartner, wilde óók af van het lage btw-tarief op cultuur, met name voor podiumkunsten.

Het plan ging niet door, mede omdat de VVD- en CDA-fracties in de Eerste Kamer grote bezwaren hadden. Ze zagen er wel de logica van in, omdat de btw niet het meest geschikte middel zou zijn voor (cultuur)beleid. Maar ze vonden dat er dan ter vervanging ándere maatregelen moesten worden genomen om cultuur toegankelijk te houden en de sector te beschermen.

Toenmalig VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Fred de Graaf riep het kabinet op maatregelen te nemen om „lege zalen” en een „chagrijnige samenleving” te voorkomen, en toonde zich ontstemd over de denigrerende manier waarop het kabinet sprak over cultuur.

Het nu demissionaire kabinet – en vorige kabinetten-Rutte – had de ambitie het fiscale stelsel eenvoudiger en logischer te maken. Allerlei fiscale maatregelen werden kritisch: doen ze waarvoor ze zijn bedoeld, en is het de beste manier om die doelen te bereiken?

 

Logische tegenhanger

Na het kritische rapport over het lage btw-tarief besloot het kabinet: verhoog de btw op cultuur en, de logische tegenhanger, kijk welke maatregelen moeten worden genomen om cultuurconsumptie toch te stimuleren en de sector te versterken.

Zover kwam het voor cultuur niet. Het kabinet viel, en door intensieve lobby van de cultuursector werd de btw-verhoging voorkomen. Nu lijkt de hogere btw er alsnog te komen, maar in het coalitieakkoord staat niets over maatregelen die negatieve effect van de btw-verhoging kunnen compenseren.

In Nederland bestaat de btw sinds 1969. Meteen al was er een laag tarief (oorspronkelijk 4 procent) voor culturele goederen en diensten: boeken, kranten, tijdschriften, nieuwsbladen en bibliotheken. Later kwamen daar onder andere musea, bioscopen podiumkunsten en sport en zwembaden bij.

In beton gegoten is de afschaffing van het lage btw-tarief nog niet. Er is ook nog geen regering, er zijn nog geen gedetailleerd uitgewerkte voorstellen. Dus heerst onzekerheid. Ook in de sportwereld, die compleet was verrast door de voorgenomen afschaffing van het lage tarief. Tot nu toe geldt voor sportwedstrijden en -beoefening het lage tarief. En sport wordt anders dan pretparken en bioscopen door de coalitiepartijen niet expliciet uitgezonderd van de maatregelen. Dus gaat ook hier het hoge tarief gelden?

NOC-NSF publiceerde donderdag op zijn website een reactie op het coalitieakkoord, maar daarin stond geen woord over de btw-verhoging. De sportkoepel was de voorgenomen maatregel ontgaan en wist ook niet dat die eraan zat te komen, laat een woordvoerder weten.

„Sport heeft twee kanten: samen sporten en samen kijken. Als het inderdaad zo zou zijn dat de prijzen van toegangskaarten duurder worden, zou het spijtig zijn als mensen die van sport houden op deze manier worden geraakt.” Vooral op het voetbal komt de massa af, maar zo vertelde een voetbalbestuurder: „Het is voor ons volkomen onduidelijk of deze voorgenomen maatregel ook de sport raakt.”

Link to comment

Als onderdeel van de discussie "moet het worden ondersteund?", is deze passage in bovenstaand artikel interessant:

 

Quote

"Maar een jaar geleden al kwam een onderzoek naar de effectiviteit van het lage btw-tarief, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën, tot vernietigende conclusies. Het lage tarief is „geen doelmatig instrument om de fiscale druk op minder draagkrachtigen te verminderen”. Het is „waarschijnlijk geen doelmatig instrument om de consumptie te vergroten” van goederen die volgens de overheid onvoldoende gewaardeerd worden. Het is niet goed in te schatten „of het ondersteunen van sectoren middels het verlaagde btw-tarief doelmatig is”. En „het creëren van meer werkgelegenheid middels het verlaagde btw-tarief is waarschijnlijk niet doelmatig”."

 

Let erop: de vraag naar de doelmatigheid wordt niet zozeer gesteld vanuit het standpunt dat er cultuur moet zijn, maar vanuit het standpunt dat lage inkomens moeten worden ondersteund.

Alhoewel de stelling dat een laag btw-tarief de consumptie van cultuur niet vergroot, ook een rol speelt in de kernvraag, of het een doelmatige ondersteuning van cultuur is voor de cultuur an sich.

De conclusie van het onderzoek was eigenlijk: je kunt een paard wel naar het water brengen, maar je kunt het niet verplichten om te drinken.

Dat is iets wat je wel meer ziet als het om cultuur gaat.

Link to comment
2 uren geleden, Lamme Goedzak zei:

Zelfs zonder een btw verhoging in België, gaan we waarschijnlijk dezelfde stijging moeten slikken. Bij de vorige btw verhoging in Nederland had ook (bijna) elke uitgever dat doorgetrokken.

 

Dat lijkt mij onzin. Btw is btw. Btw-voet is btw-voet.

Link to comment
2 uren geleden, JPAR zei:

Pas een jaar later. Er waren eerst weldegelijk verschillende prijzen. Het loonde toen ook om in België te bestellen.

 

En dan hebben ze daarna waarschijnlijk de prijzen verhoogd om meer winst te hebben met als uitvlucht dat het de schuld van de btw was.

Link to comment
1 uur geleden, Peter Motte zei:

 

En dan hebben ze daarna waarschijnlijk de prijzen verhoogd om meer winst te hebben met als uitvlucht dat het de schuld van de btw was.

Precies, zoiets was toen het argument.

Link to comment
20 hours ago, Peter Motte said:

 

Dat lijkt mij onzin. Btw is btw. Btw-voet is btw-voet.

Elk jaar gaan ze onder het mom van stijgende kosten, de prijs iets sterker in België laten stijgen dan in Nederland tot het gat toegereden is. Net zoals de vorige keer. Het verschil zal deze keer wel groter zijn natuurlijk, toen was het een stijging van 3%, nu van 12%. Zeker kleinere uitgeverijen zie ik wel voor langere tijd 2 prijzen hanteren.

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...