Jump to content

De Machine Jacobs van Pierre Sterckx


Recommended Posts

Afgelopen week gekocht. Een citaat:

De paradoxaliteit die de Egyptische kunst kenmerkt ligt besloten in elk denken, of het nu westers of oosters is. Bij Plato en in de Tao is er altijd een dualiteit aanwezig tussen wat eeuwig en onveranderlijk is en de aardse werkelijkheid. Tussen het vatten van de essentie van het zijn en de zintuigelijke gewaarwording van hetgeen in wording is. Een groot tekenaar en verteller als Jacobs kan deze contradictie tegelijkertijd tonen en opheffen. Hij tekent stabiele toestanden in permanente geometrie maar diezelfde ‘grondslagen’ zijn ook voortdurend in beweging en gericht op de heftigste veranderingen. Bij Jacobs vind je een opmerkelijke spanningsboog tussen het zichtbare vergankelijke en een soort eeuwige waarheid. Dat is de stijl van Jacobs: een schimmenspel van standbeelden.

Het hele boek staat vol met dit soort teksten. Het zal wel aan mijn beperkte denkraam liggen, maar ik kan daar helemaal niks mee. Ben ik de enige?

Maar het is wel een mooi kijkboek, hoor...

Link to comment
Guest Kontiki

Bedankt voor de waarschuwing. Ik zal het dan ook beschouwen als een kijkboek.

 

In de integrale van Ton en Tineke stond ook een verschrikkelijk hoogdravend artikel over het design van Franquin in Ton en Tineke. Diezelfde schrijver zou ook een boek schrijven over het design van Franquin in al zijn reeksen. Dat boek bleef maar uitgesteld worden en is nu stilletjes afgevoerd blijkbaar.

Link to comment
8 minuten geleden, esteban² zei:

Zo moeilijk te begrijpen is die tekst op zich niet. Maar vlot lezen doet het allerminst. Het voelt extreem overpeinst aan, onnodig complex geformuleerd.

Het gaat er niet om of het te volgen is. Het gaat er om dat de hele zwik er bij de haren bij gesleurd is. Het gaat over foeking stripverhalen.

Remember that the life of this world is but a sport and a passtime.

Link to comment
1 minute ago, The Alderwood said:

Egyptische kunst wordt blijkbaar gekenmerkt door een paradoxaliteit, het is onafhankelijk van je culturele referentie (oosters of westers). Zowel bij de oude Grieken als bij de Chinese wijsgeren spreekt men van een bepaalde eeuwigheid, iets wat er altijd is, dit in tegenstelling tot het tijdelijke (de realiteit). 
De egyptische kunst zweeft dus tussen het eeuwige en het tijdelijke, tussen droom en realiteit. 
Jacobs toont ons het eeuwige tijdelijke én heft ze op. Hij is als het ware de paradox zelf. 
Hij gebruikt wiskundige methodes om te tekenen, maar richt zich tegelijk op de beweging, het onwiskundige. Waar wiskunde voor het eeuwige staat en de beweging voor het realistische, tijdelijke (de verandering). 
Jacobs kan blijkbaar een spanningsboog tussen klassiek en modern opwerpen, maar in zijn moderniteit blijft hij eeuwig de waarheid opzoeken.

Jacobs' stijl is een ongrijpbaar kluwen van klassiek en er niet zijn. 

Jip. Dit is vis noch vlees. LULKOEK.

Het wachten (6 minuten!) meer dan waard. Topanalyse. :)

Link to comment
5 minutes ago, The Alderwood said:

Egyptische kunst wordt blijkbaar gekenmerkt door een paradoxaliteit, het is onafhankelijk van je culturele referentie (oosters of westers). Zowel bij de oude Grieken als bij de Chinese wijsgeren spreekt men van een bepaalde eeuwigheid, iets wat er altijd is, dit in tegenstelling tot het tijdelijke (de realiteit). 
De egyptische kunst zweeft dus tussen het eeuwige en het tijdelijke, tussen droom en realiteit. 
Jacobs toont ons het eeuwige tijdelijke én heft ze op. Hij is als het ware de paradox zelf. 
Hij gebruikt wiskundige methodes om te tekenen, maar richt zich tegelijk op de beweging, het onwiskundige. Waar wiskunde voor het eeuwige staat en de beweging voor het realistische, tijdelijke (de verandering). 
Jacobs kan blijkbaar een spanningsboog tussen klassiek en modern opwerpen, maar in zijn moderniteit blijft hij eeuwig de waarheid opzoeken.

Jacobs' stijl is een ongrijpbaar kluwen van klassiek en er niet zijn. 

Jip. Dit is vis noch vlees. LULKOEK.

Told you ;-)

Link to comment

Het is geen lulkoek.

Waarschijnlijk geïnspireerd vanuit Het Geheim van de Piramide.

Maar je moet het twee keer lezen om er gemakkeliijk mee weg te zijn.

 

Ik vraag me af of wie die tekst lulkoek vindt, dezelfden zijn die De Kunst van Morris niet goed vonden, en die met Stripschrift of zo stonden te zwaaien.

 

Zwaar op de hand? Ja.

Vertaald uit het Frans? Zeker.

De Fransen kennen wel iets van dat soort academische teksten.

 

Overigens ben ik het met de tekst eens, en zegt ze volgens mij ook waarom ik Jacobs zo veel hoger klasseer dan Hergé: beiden doen de klare lijn, beiden tekenen "deftig", maar toch is Jacobs' stijl veel levendiger en nooit stijf.

 

Het is een vreemde paradox die in Jacobs' stijl zit, en die van Hergé een brave parochiaan maakt die vooral oppast dat hij vooraan in de kerk zit en die in het openbaar decorum in acht neemt om goed over te komen, en die van Jacobs die begrijpt waarom de regels zijn zoals ze zijn en er daardoor ook kan van afwijken als er moet worden van afgeweken, waardoor hij nooit een stijve hark is, en Hergé wel. Hergé was trouwens zowel een schuinsmarcheerder als een alcoholist, die voor de "moral majority" dus wel het een en ander te verbergen had, terwijl Jacobs graag met panache het glas hief zodat iedereen het kon merken.

 

Het is een vreemde tegenstelling die moeilijk te omschrijven is en waar de auteur van het gewraakte tekstje de oorzaak van probeert op te sporen. Een pluim voor zijn inspanning.

 

 

In elk geval ben ik dol op dat soort teksten.

Het geeft ons hier op de reep weer eens een boeiende ruzie discussie :P

Link to comment

Het mocht inderdaad wat toegankelijker vertaald zijn.

Een van de problemen is, bijvoorbeeld, dat er in de eerste zin een woord staat, dat zowel een werkwoord als een zelfstandig naamwoord kan zijn, en dat in dit geval een werkwoord is dat met een naamwoordelijke functie wordt gebruikt.

"De paradoxaliteit die de Egyptische kunst kenmerkt ligt besloten in elk denken, of het nu westers of oosters is."

"denken" was beter vertaald geweest als "filosofie", maar het is waarschijnlijk de vertaling van het Franse "penser", wat algemener lijkt dan "philosophie". "Filosofie" veronderstelt systematischer denken, dan gewoon "denken". Misschien was de beste oplossing geweest om te schrijven "manier van denken", i.p.v. "denken". Al zou ik dat niet doen.

Maar er zit ook een fout in: er ontbreekt een komma na "kenmerkt".

Je kunt de zin ook nog vereenvoudigen door er een bijzin uit te halen, terwijl je tegelijk maar weinig aan de zin moet veranderen.

 

En dan krijg je dit:

 

"De paradoxaliteit die de Egyptische kunst kenmerkt, ligt besloten in elke filosofie, zowel de westerse als de oosterse."

 

Als de eerste zin gemakkelijker is, zou het me niet verwonderen dat automatisch de rest van de tekst aanvaardbaarder is, omdat de lezer gemakkelijker het uitgangspunt van de redenering begrijpt.

Link to comment
7 minuten geleden, Peter Motte zei:

"De paradoxaliteit die de Egyptische kunst kenmerkt, ligt besloten in elke filosofie, zowel de westerse als de oosterse."

 

 

Hoe kan iets dat in elke filosofie besloten ligt de Egyptische kunst typeren? Ofwel is het typisch voor iets, en dan is het uniek, ofwel ligt het besloten in elke filosofie. En dan is het universeel. Hier wordt weer aardig uit de nek gekletst.

Remember that the life of this world is but a sport and a passtime.

Link to comment
9 uren geleden, Peter Motte zei:

Overigens ben ik het met de tekst eens, en zegt ze volgens mij ook waarom ik Jacobs zo veel hoger klasseer dan Hergé: beiden doen de klare lijn, beiden tekenen "deftig", maar toch is Jacobs' stijl veel levendiger en nooit stijf.

Neen.

 

Als een van de twee stijf tekent is het juist Jacobs. Al zijn personages staan bewegingsloos te poseren. De enige manier waarop hij beweging kan suggereren is door er een bewegingskrul rond te tekenen.

Link to comment
Quote

Hij gebruikt wiskundige methodes om te tekenen, maar richt zich tegelijk op de beweging, het onwiskundige.

 

Zoals zowat alle striptekenaars dus.

 

Quote

Jacobs kan blijkbaar een spanningsboog tussen klassiek en modern opwerpen, maar in zijn moderniteit blijft hij eeuwig de waarheid opzoeken.

Euh... okee.

Hij tekent verhaaltjes. Waar zoekt hij die waarheid op?

 

Quote

Jacobs' stijl is een ongrijpbaar kluwen van klassiek en er niet zijn.

Een kluwen kan niet ongrijpbaar zijn en je kan ook al geen kluwen hebben van iets dat er niet is. Laat staan dat Jacobs' stijl er voor de helft niet zo zijn.

 

Quote

Dat is de stijl van Jacobs: een schimmenspel van standbeelden.

Zwarte silhouetten dus. Het compleet tegenovergestelde van de klare lijn.

 

 

Wat een onzin.

Link to comment
Op 17-11-2017 om 15:18, Peter Motte zei:

Ik vraag me af of wie die tekst lulkoek vindt, dezelfden zijn die De Kunst van Morris niet goed vonden, en die met Stripschrift of zo stonden te zwaaien.

 

 

Ik keek uit naar het boek. Maar na het boek bekeken te hebben, heb ik het laten liggen. Tekstueel en visueel vind ik het tegenvallen. Geen 40 euro waard. En inderdaad, met De kunst van Morris in het achterhoofd. Ook een boek dat zwaar tegenviel. 

Link to comment

Elke boek over een striptekenaar is eigenlijk recycleren van tekeningen, dus daar lig ik niet speciaal wakker van. Zulke boeken geven je soms de kans, om een favoriete tekenaar of een favoriete oeuvre nog eens op een andere manier te bekijken.

De Kunst van Morrison deed dat onder andere door de tekeningen soms tot grote proporties op te blazen. Daardoor zag je soms dingen die anders nooit zouden zijn opgevallen.

En die "hoogdravende teksten" zijn ook maar een manier van de auteur om zijn ideeën te proberen weer te geven.

Je bent ervoor of je bent er tegen. Ik sta er ook niet altijd achter, zeker niet in een tentoonstelling waar dergelijke hoogdravendheid meestal gebruikt wordt om een schilder die je helemaal niet kent op een voetstuk te zetten dat hij misschien totaal niet verdient en die er een interpretatie aan geeft waardoor het werk groter gemaakt wordt dan het is.

Maar in het geval van Jacobs weten we toch al waar we mee te maken hebben, zodat je hier niet kunt zeggen dat de een of andere auteur het werk van een onbekende naar een hoger niveau probeert op te tillen door ons met hoogdravendheid te overbluffen.

Bestaan er al achter, of we hebben er nooit achter staan. Die teksten over Jacobs zullen daaraan niets veranderen. Ze zijn een mogelijkheid om het werk nog eens op een andere manier te bekijken. Je kunt tegen de interpretatie zijn, of niet. maar zoals je merkt geeft het toch altijd weer de gelegenheid om er nog eens over te discussiëren en om de hele zaak nog eens vast te pakken en wat nader te bekijken.

Het is natuurlijk maar een interpretatie, en het is met boeken nog veel erger dan met de riviern waar je nooit twee keer kunt doorlopen. Twee mensen lezen altijd twee verschillende boeken.

Link to comment

Het probleem is dat zowel dit boek als de Kunst van Morris als het binnenkort te verschijnen boek over Rosinski iets beweren over strips wat het niet is : namelijk dat strips kunst zijn of dat die auteurs kunst maken. Het is niet omdat je hoogdravende taal gebruikt of plaatjes opblaast of uit hun context gebruikt dat het kunst wordt.

Link to comment
29 minutes ago, Lefranc said:

Het probleem is dat zowel dit boek als de Kunst van Morris als het binnenkort te verschijnen boek over Rosinski iets beweren over strips wat het niet is : namelijk dat strips kunst zijn of dat die auteurs kunst maken. Het is niet omdat je hoogdravende taal gebruikt of plaatjes opblaast of uit hun context gebruikt dat het kunst wordt.

toch is dat zo ongeveer precies wat Roy Lichtenstein deed...

Link to comment
48 minuten geleden, Lefranc zei:

Het probleem is dat zowel dit boek als de Kunst van Morris als het binnenkort te verschijnen boek over Rosinski iets beweren over strips wat het niet is : namelijk dat strips kunst zijn of dat die auteurs kunst maken. Het is niet omdat je hoogdravende taal gebruikt of plaatjes opblaast of uit hun context gebruikt dat het kunst wordt.

Als ik deze redenering doortrek is kunst iets dat in feite niet bestaat. Ook niet in schrijven, dichten, film en noem maar op? 

Mijn collectie originelen vind je hier: http://www.comicartfans.com/GalleryDetail.asp?GCat=61986

Link to comment
26 minuten geleden, sanderg zei:

toch is dat zo ongeveer precies wat Roy Lichtenstein deed...

Toch niet. Roy Lichtenstein baseerde zich inderdaad op de comicscultuur maar maakte nieuwe op zichzelfstaande werken. In die "kunstboeken" over stripauteurs wordt een plaatje uit zijn context genomen en opgeblazen. Natuurlijk krijg je dan een vervreemdend effect, maar daarvoor was het nooit bedoeld.

Link to comment

Wat mij ook stoort - en niet voor de eerste keer in een boek over Jacobs dat in het NL verschijnt - is wat ik redactionele luiheid zou noemen. In dit boek vind ik het jammer dat de gepubliceerde tekeningen bijvoorbeeld niet de NL versie zijn, maar gewoon de FR versies uit het origineel Franstalige boek. Als je de teksten vertaalt, kan je toch ook de tekeningen "vertalen" (het is te zeggen: de Nederlandse versie ervan publiceren)? Dat geldt niet voor de schetsen van Jacobs, natuurlijk, en alle andere documenten die alleen maar in het Frans bestaan, maar de publicatie van de tekeningen gebeurde wel vaak tegelijk in het NL en het FR (denk ook aan Bravo, bijvoorbeeld) en zijn dus "evenwaardig". Maar die scans maken, kost natuurlijk moeite. Moeite die men blijkbaar niet altijd wil doen (voor de dossiers van de meeste integrales doet men ze blijkbaar - en gelukkig - wel).  

 

(PS: ik lees veel en graag Franstalige magazines en naslagwerken over strips, dus het FR verstaan is voor mij geen probleem. Het gaat mij om het feit dat ik het halfslachtig werk vind om de teksten te vertalen en de "rest" niet. Mij komt dat onzorgvuldig en lui over)

Link to comment

Da's geen redactionele luiheid. Dat is kostenbesparing. Er kruipt geweldig veel tijd in dat gescan.

Een boek waar op dat gebied hard aan is gewerkt, is België gestript van Geert De Wever. Daar is echt op elke komma gelet. And guess what? Geert wil het nog eens overdoen!

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...