Jump to content

Waarom zijn Europese characters vaak gebonden aan de artiest?


Recommended Posts

Komt er ooit nog een nieuw Kuifje verhaal?

Zijn alle Arzach verhalen verteld?

Komt Joop Klepzijker nog terug?

 

In de USA comic wereld worden vrijwel alle figuren door allerlei verschillende tekenaars getekend,  waarom gebeurd dat in Europa zo weinig?

 

..ligt het aan bepaalde rechten die artiesten niet vrij willen geven,  zijn artiesten te trots op hun creaties om deze uit handen te geven, is er geen markt voor ?

 

 Waarom zijn er zo weinig series als Storm, die na het overlijden van de geestelijke vader van de strip, doorgaan met nieuwe verhalen?

 

Naast Storm heeft de Suske en Wiske- branche redelijk wat nieuwe creatieve teams en spinn-offs op de markt gebracht.

Maar verder komt het niet vaak voor.. 

 

Het zou erg jammer zijn als bv een Jopo de Pojo zou verdwijnen, wanneer dhr.Swarte er niet meer is. Geen Franka na dhr.Kuijpers ..en ga zo maar door...

 

 

 

Link to comment

Er zijn er toch behoorlijk wat hoor: Asterix, Clifton, Rik Ringers, Roodbaard, Buck Danny, Blauwbloezen, Robbedoes, Marsupilami, Baard en Kale, Blake & Mortimer, Alex, Lefranq, Bollie en Billie, Sjors en Sjimmie, Eppo, Jommeke, Lucky Luke... en nog veel veel meer.

 

Maar het is vooral een cultureel verschil. In Amerika zijn het de uitgevers die de rechten op de personages bezitten. In Europa zijn het de auteurs die de rechten bezitten.

Link to comment

Sommige reeksen zijn nu eenmaal gemakkelijker verder te zetten dan andere. Ik kan me niet voorstellen dat iemand Joop Klepzijker zou kunnen opnemen. Of Arzach. Dat zijn toch reeksen die zeer vervlochten zijn met de auteurs.  

Bij Storm heb je dat dan weer niet. Dat kan iedereen maken, bij wijze van spreken. Dat is een reeks die op industriële wijze kan gemaakt worden, zoals Sus&Wis en Bifi-worsten. 

Interessant is Corto Maltese. Dat is ook een reeks die erg nauw verbonden was met Hugo Pratt, en toch slaagt de nieuwe ploeg er in om daar echt iets van te maken.

Remember that the life of this world is but a sport and a passtime.

Link to comment

Veel hangt ook af van de manier waarop zo een overdracht naar andere auteurs aangepakt wordt.

Moet het nieuwe team bij de overname van een reeks zo dicht mogelijk de toon en de stijl van het origineel benaderen of krijgen ze creatieve vrijheid om er hun eigen stempel op te drukken?

Link to comment

In de VS is het trouwens ook niet meer de gewoonte van auteurs om hun eigen personages te verkopen aan een maatschappij. Ofwel worden er nieuwe personages speciaal gemaakt voor een uitgeverij zoals bij Marvel (bv Miles Morales), ofwel wordt er onafhankelijk gepubliceerd waar de rechten van de maker blijven ( denk aan Invincible). 

Niemand zit nog op die oude manier van werken te wachten. Veel Europese auteurs hebben altijd al geweten dat je intellectuele eigendom verkopen niet de beste keuze is.

 

Zelfs Vandersteen wilde zijn goudhaantje Suske en Wiske in de familie houden na zijn dood, en dat is altijd iemand geweest die zijn werk aanpaste aan de maatschappij. Alles wat verschijnt van Suske en Wiske heeft de goedkeuring van de erven. 

Link to comment
9 minuten geleden, Gilles zei:

Zelfs Vandersteen wilde zijn goudhaantje Suske en Wiske in de familie houden na zijn dood, en dat is altijd iemand geweest die zijn werk aanpaste aan de maatschappij. Alles wat verschijnt van Suske en Wiske heeft de goedkeuring van de erven. 

 

Al zit het er toch dik in dat S&W op termijn volledig in handen gaat komen van SU afgaande op uitspraken van Leen Vandersteen tijdens interviews van vorig jaar.

Link to comment
21 minutes ago, Gilles said:

 

 

Zelfs Vandersteen wilde zijn goudhaantje Suske en Wiske in de familie houden na zijn dood, en dat is altijd iemand geweest die zijn werk aanpaste aan de maatschappij. Alles wat verschijnt van Suske en Wiske heeft de goedkeuring van de erven. 

Niet enkel de goedkeuring. De IP zit daar, de studio. De erven hebben een aantal bedrijfjes actief (Amoras, Amoras II) nadat de studio eind 2021 als entiteit werd opgedoekt.

 

Bij de statutenwijziging van maart 23 is het ook heel duidelijk wat ze doen.

 

6. het voorwerp van de vennootschap in de statuten letterlijk als volgt omschreven is: “De vennootschap heeft als voorwerp : Het verwerven, beheren, valoriseren en exploiteren van het auteursrecht van wijlen de heer Willebrord Vandersteen met betrekking tot de door hem of in zijn opdracht en onder zijn leiding gecreëerde strips en de daarin voorkomende stripfiguren. Dit omvat zowel het door derden laten uitvoeren van tekenwerk en laten creëren van nieuwe verhalen waarin de stripfiguren door Willy Vandersteen gecreëerd, voorkomen; de reproductie in alle mogelijke vormen en toepassingen van de strips, de daarin voorkomende stripfiguren en de tekeningen van de auteur en van zijn tekenaars en scenaristen opvolgers; het uitgeven of laten uitgeven daarvan, evenals het meedelen of laten meedelen aan het publiek van voormelde werken in alle mogelijke vormen en toepassingen, evenals het distribueren of laten distribueren van het origineel van deze werken of van kopieën ervan aan het publiek door verkoop of anderszins, toe te staan, zowel als het beleggen en beheren van de inkomsten voortvloeiende uit de hogergenoemde activiteiten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”


De rechten zitten ondertussen bij een groeiende groep mensen verspreid. Willy heeft een nageslacht.

 

1) mevrouw Helena VANDERSTEEN, wonende te 2920 Kalmthout, Beauvoislaan 18, mij, notaris, bekend, (…) 2) mevrouw Christiane VANDERSTEEN, wonende te 3140 Keerbergen, Kievitweg 9, mij, notaris, bekend, (…) 3) de heer Vito VANDERSTEEN, wonende te 2930 Brasschaat, Kasteellei 17, mij, notaris, bekend, (…) 4) de maatschap ERVEN BOB VANDERSTEEN, met zetel te 3500 Hasselt, Leopoldplein 25 bus 8, (…) a) mevrouw Rita DUPONT, wonende te 3500 Hasselt, Leopoldplein 25 bus 8, mij, notaris, bekend; b) mevrouw Sophie VANDERSTEEN, wonende te 453431 Hod Ha Sharon (Israël), rehov Eshkol 17 app. 17, mij, notaris, bekend; c) mevrouw Katharina VANDERSTEEN, wonende te Barra da Tijuca (Brazilië), rua Coronel Paulo Malta Rezende 190, bloco 1 ap 802, mij, notaris, bekend; d) mevrouw Carolinne VANDERSTEEN, wonende te 3500 Hasselt, Diesterstraat 23 bus 2, mij, notaris, bekend; e) mevrouw Isabelle VANDERSTEEN, wonende te 8310 Assebroek, Blekkaard 1, mij, notaris, bekend. De burgerlijke maatschap wordt hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door : • mevrouw Rita Dupont, voornoemd; voor zoveel als nodig ook bij sterkmaking; 5) mevrouw Anne-Marie VANKERKHOVEN, (…) wonende te 2930 Brasschaat, Papestraat 30, (…) SAMEN : duizend tweehonderd vijftig (1 250) aandelen of de totaliteit van de uitgegeven aandelen. Volmachten De comparanten sub 1 tot en met 5 zijn hier vertegenwoordigd door de heer Patrick Rosseau, woonplaats kiezend op het kantoor van Notariaat Anton Van Bael te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 10-16, mij, notaris bekend, krachtens vijf (5) onderhandse volmachten hier aangehecht.

 

Een eerste generatie zal ongetwijfeld dichter bij het origineel aanleunen. Naarmate dit groeit en ze verder bij Willy weg geraken, dan zal er ongetwijfeld een overname komen door de uitgeverij. In dit geval vermoed ik dat dat gaat gebeuren op het moment dat Helena zich terugtrekt. 

Eigenlijk heb ik geen idee wat het beste is. Als ik naar de rampzalige staat van sommige comics-reeksen kijk, of naar de Rode Ridders, begin ik toch meer en meer voorstander te worden van het laten verdwijnen van een reeks met zijn originele auteurs. Wat hebben de laatste 10 Thorgals of Asterixen nog bijgedragen aan het verhaal dat echt memorabel is? Je kan dan enkel Isabelle Franquin bewonderen die stapels bankbiljetten laat liggen om het werk van haar vader te beschermen.

 

 

 

Link to comment
1 uur geleden, cinco zei:

 

Al zit het er toch dik in dat S&W op termijn volledig in handen gaat komen van SU afgaande op uitspraken van Leen Vandersteen tijdens interviews van vorig jaar.

 

 

Akkoord, maar dat is dan weer een beslissing van de erven.

Grofweg, volgens mij speelt het ook hard mee dat Suske en Wiske niet meer het product is van twintig - dertig jaar geleden. Dat is natuurlijk ook weer een andere kwestie, maar het vet is duidelijk van de pot.

 

Alsook Ambreville zijn post.

 

Link to comment
3 uren geleden, Waldorf zei:

Sommige reeksen zijn nu eenmaal gemakkelijker verder te zetten dan andere. Ik kan me niet voorstellen dat iemand Joop Klepzijker zou kunnen opnemen. Of Arzach. Dat zijn toch reeksen die zeer vervlochten zijn met de auteurs.  

 

Interessant is Corto Maltese. Dat is ook een reeks die erg nauw verbonden was met Hugo Pratt, en toch slaagt de nieuwe ploeg er in om daar echt iets van te maken.

 

Je spreekt jezelf daar een beetje tegen, niet?

Eigenlijk is iedereen vervangbaar. Ook al heb je misschien tien man nodig om te kunnen doen wat voorheen door één persoon gebeurde.

Link to comment
57 minuten geleden, TDPB zei:

 

Je spreekt jezelf daar een beetje tegen, niet?

 

 

Die neiging heb ik wel, ja. Maar een reeks als Joop Klepzijker zal niet verdergezet worden. Het financieel belang is te klein. Arzach is hopeloos gedateerd, en niet na te maken, tenzij op paddo's.

Corto haalde ik aan omdat ik zelf door had dat hij een uitzondering is die de regel bevestigt. Maar Corto verkoopt wereldwijd nog goed. Klepzijker niet.

Remember that the life of this world is but a sport and a passtime.

Link to comment

Door de grote hoeveelheid wisselende schrijvers en tekenaars bij Amerikaanse strips vind ik de kwaliteit over het algemeen juist zeer wisselvallig. Dat die zelfs tijdens een compleet verhaal in bv. 5 delen wisselen is voor mij vaak een reden om zo'n verhaal niet te kopen, want ik hou ervan als een serie of verhaallijn in een lopende serie een bepaalde uniformiteit in verhaal & tekenstijl hanteert. BV het artwork van Storm in nimmer geëvenaard, alle goede bedoelingen ten spijt. Leuk voor de liefhebbers van de verhaallijnen, minder leuk voor de liefhebbers van het artwork van Don Lawrence.

Link to comment
15 minutes ago, Hendrik said:

Door de grote hoeveelheid wisselende schrijvers en tekenaars bij Amerikaanse strips vind ik de kwaliteit over het algemeen juist zeer wisselvallig. Dat die zelfs tijdens een compleet verhaal in bv. 5 delen wisselen is voor mij vaak een reden om zo'n verhaal niet te kopen, want ik hou ervan als een serie of verhaallijn in een lopende serie een bepaalde uniformiteit in verhaal & tekenstijl hanteert. BV het artwork van Storm in nimmer geëvenaard, alle goede bedoelingen ten spijt. Leuk voor de liefhebbers van de verhaallijnen, minder leuk voor de liefhebbers van het artwork van Don Lawrence.

De huidige Storm in Eppo van Apri kan gerust naast Don Lawrence staan. Het probleem is dan weer dat de tekenaar te hard gedwongen wordt iemand anders te zijn, waardoor zijn eigenheid verdwijnt. 

 

 

 

Link to comment

Ik vind Superman en Batman in één en hetzelfde verhaal gewoon niet kunnen. Superman is een sprookjesfiguur, Batman is een gek met veel geld en heeft daardoor een realistischer uitgangspunt. Die twee horen gewoon niet samen. Punt. Samenvoegen is louter een commerciële beslissing. Bij superheldencomics beslist alleen de boekhouding over de verhalen. Artistieke inbreng is nul. Nu loop ik zelf niet al te hoog op met artiesten, maar daar maakt de boekhouding het echt wel te gortig.

Link to comment
17 uren geleden, Hendrik zei:

Door de grote hoeveelheid wisselende schrijvers en tekenaars bij Amerikaanse strips vind ik de kwaliteit over het algemeen juist zeer wisselvallig. Dat die zelfs tijdens een compleet verhaal in bv. 5 delen wisselen is voor mij vaak een reden om zo'n verhaal niet te kopen, want ik hou ervan als een serie of verhaallijn in een lopende serie een bepaalde uniformiteit in verhaal & tekenstijl hanteert.

 

Ik vind het nog veel erger als ze in één nummer twee of drie tekenaars gebruiken. Die er nooit in slagen overeen te komen hoe hun personages eruitzien. De ene tekenaar tekent pakweg Bruce Wayne dan helemaal anders dan de andere. Ik herinner me dat ik ooit een Batman-nummer las waarin de Robin van dienst in de eerst helft eruit zag als een pretiener en in de tweede helft als een volwassen vent.

Link to comment
18 hours ago, Peter Motte said:

Ik vind Superman en Batman in één en hetzelfde verhaal gewoon niet kunnen. Superman is een sprookjesfiguur, Batman is een gek met veel geld en heeft daardoor een realistischer uitgangspunt. Die twee horen gewoon niet samen. Punt. Samenvoegen is louter een commerciële beslissing. Bij superheldencomics beslist alleen de boekhouding over de verhalen. Artistieke inbreng is nul. Nu loop ik zelf niet al te hoog op met artiesten, maar daar maakt de boekhouding het echt wel te gortig.

Batman is een rijke, witte amerikaan. Superman is een vluchteling van Krypton. Inderdaad onrealistisch dat die zouden samenkomen.

 

 

 

Link to comment
On 4/3/2023 at 1:42 PM, Waldorf said:

 

Die neiging heb ik wel, ja. Maar een reeks als Joop Klepzijker zal niet verdergezet worden. Het financieel belang is te klein. Arzach is hopeloos gedateerd, en niet na te maken, tenzij op paddo's.

Corto haalde ik aan omdat ik zelf door had dat hij een uitzondering is die de regel bevestigt. Maar Corto verkoopt wereldwijd nog goed. Klepzijker niet.

 Joop Klepzeiker was op zijn hoogtepunt een ongekend succesvolle reeks  die zijn maker miljonair maakte.   Maar een combinatie van mindere interesse van de Schreurs zelf en een veranderend tijdsbeeld zorgde ervoor dat em langzaam uitdoofde. 
 

Ik waag het te betwijfelen of Corto Maltese wereldwid goed verkoopt. Daar is het toch net even iets te Europees voor. Misschien als Frank Miller de Corto tv serie afrond dat hier verandering in komt? 

Link to comment
1 uur terug, Retardi zei:

 Joop Klepzeiker was op zijn hoogtepunt een ongekend succesvolle reeks  die zijn maker miljonair maakte.   Maar een combinatie van mindere interesse van de Schreurs zelf en een veranderend tijdsbeeld zorgde ervoor dat em langzaam uitdoofde.

 

Lijkt me een beetje hetzelfde verschijnsel als De Familie Doorzon.

Link to comment
6 minuten geleden, Peter Motte zei:

 

Lijkt me een beetje hetzelfde verschijnsel als De Familie Doorzon.

En veel andere reeksen. Iedere reeks kent een start, een hoogtepunt en een verval. Bij sommige duurt dat hoogtepunt lang maar bij andere is het kort, soms heel kort...

Omnia mutantur nihil interit

Link to comment
24 minutes ago, Peter Motte said:

 

Lijkt me een beetje hetzelfde verschijnsel als De Familie Doorzon.

Klopt als een bus. 

Al schijnt Gerrit de Jager wel na te denken over een terugkeer.  Zoiets riep hij in de Stripglossy ergens in 2018. 

Link to comment
On 4/2/2023 at 7:22 PM, mickeywood said:

Het zou erg jammer zijn als bv een Jopo de Pojo zou verdwijnen, wanneer dhr.Swarte er niet meer is. Geen Franka na dhr.Kuijpers ..en ga zo maar door...

Is dat wel zo? Er moet ook ruimte zijn voor nieuwe initiatieven.

 

Je kunt bijvoorbeeld redelijk goed onderbouwen dat de nieuwe storm albums eigenlijk niet veel meer toevoegen. De verhalen verlopen volgens het zelfde voorspelbare plot.  Deze albums werden vooral voortgezet om de weduwe van Don Lawrence van een inkomstenbron te voorzien. 
 

Franka is Henk Kuijpers. En iets als Agent 327 is bijna een autobiografische strip.
 

Het is deels de eenkennigheid van de traditionele striplezer/verzamelaar die ervoor zorgt dat de vernieuwing maar mondjesmaat op gang komt.

 

Het is voor de creatieve erfenis van een serie ook vaak goed als je het de ruimte geeft om te stoppen.
 

 

Link to comment
  • 3 weeks later...
Op 3/4/2023 om 09:11, Waldorf zei:

 

Interessant is Corto Maltese. Dat is ook een reeks die erg nauw verbonden was met Hugo Pratt, en toch slaagt de nieuwe ploeg er in om daar echt iets van te maken.

 

Met Dieter Lumpen had Pellejero al flink geoefend, de open sollicitatie lag al klaar.

 

image.thumb.png.e0babea2290145c8732b5d6d05bd37c4.png

Link to comment
  • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...