Jump to content

persbericht: stripmakers in Nederland: artistiek aan de top, financieel in een diep dal


Recommended Posts

https://www.aimeedejongh.com/Persbericht_Stripmakers.pdf

 

inhoud van het persbericht:

 

De noodzaak om de beroepsgroep te verenigen is groter dan ooit.


Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Kranten en tijdschriften staan vol met duidende cartoons
en betekenisvolle spotprenten; striptekenaars voorzien dagelijks onze beeldcultuur van veelzijdige
uitingen. Daarnaast winnen Nederlandse stripmakers belangrijke internationale prijzen. Nederlandse
stripmakers zijn in het buitenland in sommige gevallen bekender dan in eigen land. Toch kan het
overgrote deel van de Nederlandse stripmakers niet leven van het maken van strips. Enkel een
toplaag weet rond te komen, maar doorgaans alleen door een veelheid aan werkzaamheden binnen
het vak naast elkaar uit te voeren.


Dat moet anders, dacht ook internationaal gelauwerd stripmaker Aimée de Jongh. Na het winnen van
de Stripschapsprijs 2022 besloot ze het gewonnen prijzengeld in te zetten om iets terug te doen voor
de sector en vooral haar collega’s binnen de sector. Met de Grote Stripmakers Enquête 2023 hoopt ze
nu de pijnlijke waarheid in cijfers op tafel te leggen en op een begin van verbetering.


Officiële presentatie resultaten van de Grote Stripmakers Enquête 2023
Naast haar eigen werkpraktijk ziet Aimée dat er veel talent rondloopt in Nederland. Ze wil niets liever
dan de positie van die professionals verbeteren. Als lid van de Kunstenbond zocht ze daarom de
samenwerking met de bond op om gezamenlijk te onderzoeken hoe de financiële situatie is voor
stripmakers in Nederland.
Dankzij de Grote Stripmakers Enquête 2023, een onderzoek naar de makers van het Nederlandse
beeldverhaal (strips, cartoons en graphic novels), is er nu meer informatie over de huidige stand van
zaken.


Hieronder alvast een aantal uitkomsten zwart op wit:


Dramatische financiële opbrengsten professionele stripmakers in Nederland
1. Minder dan één op de vijf stripmakers (18,9%) kan leven van het maken van strips. En 54,5%
kan helemaal nooit rondkomen van hun werk als stripmaker, cartoonist etc.
2. Tenminste 2/3 deel van de Nederlandse stripmakers verdient onder het minimumloon
(minimumloon is ruim € 25.000 bruto per jaar). En ruim 1/3 (36,9%) verdient zelfs minder
dan € 2.000 bruto per jaar.


Stripauteur en initiatiefnemer Aimée de Jongh maakt zich boos
“De makers van internationaal gerenommeerde graphic novels zoals Barbara Stok (vertaald in meer
dan 20 landen) en Erik Kriek (Award of Excellence MoCCA Arts Fest in New York) worden in de
Nederlandse media volop geprezen, als een paradepaardje van de Nederlandse cultuur. Maar enkele
pagina’s later staan er strips of cartoons geprint, waar de media zelf maar een schijntje voor over
hebben. Dat is hypocriet en schandalig. Door deze enquête is duidelijk geworden dat het inkomen van
stripmakers vrijwel altijd moet worden aangevuld met ander werk. Dat is niet de keuze van de stripmaker,

dat is noodzaak. Stripmakers die klagen over vergoedingen krijgen vaak te horen:

“Maar je vindt het toch leuk om te doen?”, alsof het een hobby is. Voor professionele stripmakers is dit geen
hobby, het zijn zzp’ers. Ze zijn niet anders dan vormgevers, regisseurs of andere beeldmakers. Ze
willen fatsoenlijk betaald worden voor het werk dat ze leveren. Het is bovendien teleurstellend dat er
nog altijd geen projectsubsidie is voor graphic novels, terwijl het maken ervan meerdere jaren in
beslag neemt en de boeken veel aanzien genieten in het buitenland. Hoeveel mooie graphic novels
hadden we niet kunnen maken, als er een fonds was geweest dat ons steunde? Wat mij betreft zou er
naast een Filmfonds en Letterenfonds ook een Stripfonds moeten zijn. Strips zijn een kunstvorm. We
verdienen meer dan dit.”


Kunstenbond laat de stripmakers niet in hun hemd staan (stripmakers = inclusief tekenaars,
scenaristen, cartoonisten, graphic novellisten, inkleurders)

Deze zorgwekkende resultaten van de enquête leidden bij de Kunstenbond tot een gevoel van grote
urgentie om de stripmakers per direct op te nemen binnen haar ledengroep.


Caspar de Kiefte (belangenbehartiger arbeidsmarkt creatieve sector & auteursrecht bij de
Kunstenbond), die Aimée heeft bijgestaan met het opzetten van de enquête, vult aan:
“Het onderzoek laat duidelijk zien dat de Nederlandse stripsector voor grote uitdagingen staat.
Uit de enquête blijkt niet alleen een grote noodzaak tot het verbeteren en versterken van de positie
van stripmakers, maar er wordt ook duidelijk aangegeven waar men vindt dat we moeten beginnen.
Vooral het gebrek aan erkenning dat men ervaart, springt als een van de veel genoemde punten naar
voren. Uit de vele uitgebreide antwoorden die op de enquête zijn binnengekomen, klinkt een enorm
gevoel van bewustzijn van de eigen kwetsbare positie en de wil om daar gezamenlijk iets aan te doen.
Er is veel animo om te verenigen en samen met Aimée de Jongh, collega’s en de Kunstenbond aan de
slag te gaan.
En als we iets willen bereiken, is dat verenigen ook héél hard nodig. Het is maar een relatief kleine
beroepsgroep. Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe meer we kunnen doen en dat beïnvloedt
uiteraard de impact.
De Kunstenbond is bedreven in het behartigen van de belangen van creatieve professionals en dat van
anderen die in de culturele en creatieve sector werken. We zijn met een stevig professioneel team en
gaan heel graag samen met de stripmakers aan de slag en in gesprek met alle partijen die de sector
een warm hart toedragen en die onderdeel zijn van de industrie om de sector, en de positie van de
stripmakers te versterken. Het is nodig en dat verdienen de stripmakers."

 

BIJLAGE


Stripmakers van Nederlandse bodem internationaal geprezen
Cartoonist Willem is een vaste naam in het Franse tijdschrift Charlie Hebdo en won in 2013 de
prestigieuze Grand Prix van Angoulême, de grootste Europese prijs voor strips. De boeken van Aimée
de Jongh wonnen prijzen in Amerika en Japan, werden verfilmd en recentelijk genomineerd voor de
prestigieuze Amerikaanse Eisner Awards. Cartoonist en illustrator Joost Swarte werkte voor o.a. voor
The New Yorker en kreeg in 2019 een overzichtstentoonstelling in De Kunsthal. Peter van Dongen en
Teun Berserik verkochten honderden duizenden exemplaren als nieuwe tekenaars van de klassieke
stripreeks Blake & Mortimer. Daarmee is duidelijk dat de Nederlandse strip een succesvol
exportproduct is dat de Nederlandse bevolking, bedrijfsleven en overheid zouden moeten koesteren,
en veiligstellen met voldoende subsidies, fondsen en vergoedingen.


ENKELE ANDERE OPVALLENDE UITKOMSTEN UIT DE ENQUETE


Opleiding
Maar iets meer dan de helft van de respondenten (56,4%) heeft een kunstvakopleiding genoten.
Iets minder dan de helft (48,5%) heeft geen kunstvakopleiding gevolgd.

 

Publicaties en inkomsten
Wat verder opvalt in de enquête is dat de publicatievormen die voor de stripmakers voor wat hun
werk betreft dominant zijn, in aanzienlijk mindere mate bijdragen aan hun inkomen.
In andere woorden: met het werk waar de stripmaker bij het uitoefenen van zijn/haar vak het meeste
tijd stopt, wordt het inkomen niet verdiend..


Wat zijn de voornaamste publicatievormen
- Small press, eigen beheer en bijbehorende verkoop op festivals 52,1%
- Online publicatie 41,3%
- Strips in tijdschriften en kranten (pagina formaat) 33,8%


Waarmee verdien je je inkomen
- Opdrachtwerk voor geprinte media 57,9%
- Opdrachtwerk voor bedrijven en particulieren 57,5%
- Boekverkoop 47,5%


Strips, cartoons en graphic novels maken is voor de meeste professionals noodgedwongen iets wat je
‘ernaast’ moet doen. Zo’n 25% van de ondervraagden werkt 8 uur of minder per week aan strips e.d.
Meer dan de helft van de stripmakers doet er werk naast dat verwant is aan het maken van strips
(animator, ontwerper, illustrator etc.). Een kleine 40% heeft andere banen buiten de sector. En maar
30% van de stripprofessionals werkt 36 uur of meer in het vak.


Geslacht (feminisering)
Een opvallende uitkomst van de enquête is dat de groep oudere stripmakers vooral uit mannen
bestaat (in de groep 45-65jaar is 90% man en 10% vrouw) terwijl in de jongste groep deelnemers aan
de enquête 50% vrouw is en minder dan 30% man (en ruim 20% non-binair).


Inkomen versus geslacht (gendergap)
Wat verder opvalt is dat bij een jaarinkomen onder de € 25.000 bruto per jaar de vrouwen zijn
oververtegenwoordigd en dat juist meer mannen aangeven boven de € 25.000 bruto per jaar te
verdienen met strips maken.

 

zie ook: https://www.stripspeciaalzaak.be/stripnieuws/resultaten-uit-de-grote-stripmakers-enquete

Link to comment

Ik citeer uit de enquête:

 

Quote

Dit boekje bevat de resultaten van een volledig anoniem onderzoek dat plaatsvond tussen december 2022 en februari 2023 onder maar liefst 244 deelnemers uit de sector

 

Er waren daar echter ook 15 niet-Nederlanders bij: 13 Belgen en 2 Anderen (die komen in elke enquête voor, ze zijn met weinig, maar de activiteiten van de Anderen zijn erg gevarieerd).

Link to comment
1 uur terug, cinco zei:

 

 

afbeelding.png.01d0da056c20bc12c1f31460bdba7800.png

 

Ter infomatie: ik heb ook een tijdje gedacht om me te specialiseren als vertaler van stripverhalen, maar had al gauw uitgerekend dat er daarvoor zéker véél te véél kandidaten zijn, en ik heb dat na wat halfslachtige pogingen maar opgegeven.

Nu vertaal ik van bulldozer-handleidingen tot speelgoed-artikelen, met andere daartussenin (die Andere komt ook overal voor, niet uit te roeien).

En toen ik als vertaler begon, wou ik literatuur vertalen, maar schakelde al gauw over naar technische vertalingen.

Dat doe ik nog altijd, en door mijn vertalingen van technische en bedrijfsteksten heb ik veel bijgeleerd dat ik nooit zou geweten hebben als ik literatuur had vertaald. Nog sterker: het is daardoor dat ik tegenwoordig wat wrevel heb tegenover kunstenaars. Mensen slikken te gemakkelijk wat ze via kunst over iets vernemen, i.p.v. via bronnen die het onderwerp echt onderzoeken en behandelen. Daarbij zien ze volledig over het hoofd dat niet alle kunstenaars de bedoeling hebben om in te lichten, maar dat ze veel meer aan clickbait doen en vooral emoties willen opwekken. De cartoon hierboven (waar ik wel blilj mee ben, ik sta weer eens in een cartoon :) ) is daar een voorbeeld van: het wekt een emotie op, maar behandelt de uitspraak niet ten gronde.

Link to comment

Of er teveel striptekenaars zijn weet ik niet. Dat er te weinig striplezers zijn geloof ik dan weer graag. Op zich is het geen schande dat veel striptekenaars niet kunnen leven van hun publicaties. Er wordt veel middelmatig (en slecht) spul uitgegeven. Als de overheid dan nog eens zou moeten bijspringen om al dat papier op te kopen is het einde zoek.

Remember that the life of this world is but a sport and a passtime.

Link to comment

Hoeveel albums verschijnen er per jaar van Nederlandse auteurs? Vijftig? Als daar dan 250 mensen van moeten leven begrijp ik het wel.

Er zijn maar een handvol auteurs die goed verdienen.

Maar wiens schuld is dat? Het is de wet van vraag en aanbod lijkt me.

Nagenoeg elke auteur denkt van zichzelf dat hij schitterend werk levert dat een goede verkoop verdient. De uitgevers, het publiek en het lot beslissen daar echter soms anders over.

 

Link to comment
1 hour ago, linthout said:

Hoeveel albums verschijnen er per jaar van Nederlandse auteurs? Vijftig? Als daar dan 250 mensen van moeten leven begrijp ik het wel.

Er zijn maar een handvol auteurs die goed verdienen.

Maar wiens schuld is dat? Het is de wet van vraag en aanbod lijkt me.

Nagenoeg elke auteur denkt van zichzelf dat hij schitterend werk levert dat een goede verkoop verdient. De uitgevers, het publiek en het lot beslissen daar echter soms anders over.

 

Niet alleen Nederland denk ik. Die 5000-titels in het Frans of 1500 in het Nederlands versnipperen de boel enorm. Zeker als je beseft dat de echt grote kanonnen maar een handvol titels zijn.

Een uitgever die een beetje slim is kan zijn risco bijna volledig afschuiven op de auteurs en op fiscale optimalisaties. Zolang dat dat blijft bestaan,  ga je dit blijven hebben.  Meer selectiviteit zou zeker niet slecht zijn. En goede struik moet je goed snoeien. Los daarvan heb ik het wel op Dennis Bajram, Arleston en co die strijden voor hun metier. Zonder auteurs geen strips, maar dan mogen ze ook wel zekerheden hebben en inkomsten. Als ze goed zijn toch. 

Los daarvan krijg je nu nog het fenomeen dat de 'illustraties' in de media die vroeger vaak cartoons waren, worden overgenomen door AI-gegenereerde content. Dat is een onontkoombaare evolutie die een groot deel van die 250 toch wel gaan voelen.  

 

 

 

Link to comment

Kwaliteit heeft jammer genoeg niet altijd met kwantiteit te maken. Er zijn auteurs die amper verkopen die ik fenomenaal goed vind.

Eén voorbeeld: Willem Vleeshouwer. Een genie in mijn ogen.

Maar ik heb die mens nog nooit weten klagen.

Voor de rest vind ik het een zeer goede zaak dat er massa's strips verschijnen.

Natuurlijk verkopen we daardoor minder per titel.

MAAR:

Dat is de enige manier om de stripwinkels te laten overleven.

Anders waren we die ook nog kwijt .

 

Link to comment
21 uren geleden, TDPB zei:

Tja, hoeveel zelfverklaarde muzikanten of acteurs of voetballers kunnen leven van hun activiteiten? Wat sommige hun beroep noemen is eigenlijk een veredelde hobby.

Ik heb ooit hier over een discussie gehad met een kunstenaar die geld bij verdiende als bar man in het hotel waar ik chef was.

Hij weigerde dingen voor de massa te maken want dat vond hij niet leuk.

Daardoor kon hij niet rondkomen en stond hij ongemotiveerd achter de bar.

Toen ik terug kaatste dat 90% van het eten wat ik verkocht bestond uit ontbijt, broodjes lunches, buffetten en gerechten die ik niet zelf verzonnen had maar wel populair waren.

Maar dat ik dus voor 10% wel helemaal los kon gaan in het a la cart restaurant en dat ik daar mijn grootste voldoening uithaalde.

Was zijn antwoord: dat is anders.

Ik lees hier dat er 30% minder dan 36 uur werkt. ik werk al vanaf mijn 15e 50+ uur per week.

En toen ivm Corona de Horeca dicht was stond ik in een delicatessen zaak om mijn broek op te houden.

Ervaring en voldoening in je werk daar draait het om.

 

Als je er van kan leven is het je werk tot die tijd is het een Hobby 

 

Link to comment

Ik sta hier niet van te kijken en in mijn optiek was het veertig jaar geleden ook als zo, dat alleen van strip maken niet te leven valt of je moet een succesvolle reeks hebben. Ik zag op Facebook foto's welke stripmakers er allemaal aanwezig waren en welke er de enquete hadden ingevuld..... Logisch dat je dan niet rondkomt. Misschien moet je je dan als stripmaker afvragen of het werk wat je maakt wel voor de massa is of van een bepaalde kwaliteit is. Ik zie veel werk van die stripmakers voorbij komen waar ik niet echt enthousiast van wordt. Sterker nog het is soms nog slechter dan je denkt.

En ja... er verschijnt veel te veel en veel te veel rotzooi tel daarbij op dat strips geen miljoenen publiek en verkoop heeft.
Op sommige beurzen zijn meer kraampjes dan bezoekers... Dan weten we toch genoeg....

Link to comment

Ik denk dat een deel van de tekenaars die hebben deelgenomen niet 'wensen' te leven van hun werk.
Als dat zou kunnen was dat een droom of mooi meegenomen maar ze zijn realistisch en doen er een andere job bij.  En dat is voor hen geen probleem.

Dit is toch mijn geval.  Ik teken graag strips, maar heb geen ambitie (noch het talent) om ervan te kunnen leven.
Niks mis mee.

 

Maar ik las ook de reactie van bvb.  Barbara Stok. We kunnen haar toch als succesvol beschouwen, haar boeken zijn vertaald in verschillende talen.  Maar zij kan amper leven van de inkomsten.
Dat terwijl iedereen bij de uitgeverij, de vertalers, mensen van distributie en verkopers dit wel kunnen.  Dat klopt niet.

Ik werk zelf in de cultuursector en heb dus contact met programmatoren, boekers, management.  Ook de riders komen bij mij langs. Ik weet dus goed hoe het er in andere creatieve sectoren aan toegaat.

Wat ik met zekerheid weet: de stripwereld heeft nood aan managers/boekers.  Iemand die te belangen behartigt van de auteurs. Hun werk verkoopt en op zoek gaat naar nieuwe opportuniteiten. 
In de literaire wereld bestaat het wel, waarom dan niet bij striptekenaars?
 

Link to comment

Vertalingen zijn leuk om mee te pronken als auteur, maar dat zijn altijd zeer kleine oplages.

Een van mijn boeken is meermaals vertaald en ik was genomineerd voor twee Eisner Awards. Dan zou je toch denken : nu zal de verkoop stijgen...Maar dat deed helemaal niets.

Er werd ginds wel over geschreven. Een universiteit in Amerika wilde zelfs mijn boek herdrukken en er een soort werkboek van maken voor in de psychiatrie.

Maar toch...In de Amerikaanse stripwinkels en op de beurs in San Diego liggen hopen graphic novels in afslag, ze raken ze niet kwijt en er is amper interesse. Ik ben een keer of tien naar die beurs geweest.

 

Link to comment
53 minuten geleden, feli zei:

Ik denk dat een deel van de tekenaars die hebben deelgenomen niet 'wensen' te leven van hun werk.
Als dat zou kunnen was dat een droom of mooi meegenomen maar ze zijn realistisch en doen er een andere job bij.  En dat is voor hen geen probleem.

Dit is toch mijn geval.  Ik teken graag strips, maar heb geen ambitie (noch het talent) om ervan te kunnen leven.
Niks mis mee.

 

Maar ik las ook de reactie van bvb.  Barbara Stok. We kunnen haar toch als succesvol beschouwen, haar boeken zijn vertaald in verschillende talen.  Maar zij kan amper leven van de inkomsten.
Dat terwijl iedereen bij de uitgeverij, de vertalers, mensen van distributie en verkopers dit wel kunnen.  Dat klopt niet.

Ik werk zelf in de cultuursector en heb dus contact met programmatoren, boekers, management.  Ook de riders komen bij mij langs. Ik weet dus goed hoe het er in andere creatieve sectoren aan toegaat.

Wat ik met zekerheid weet: de stripwereld heeft nood aan managers/boekers.  Iemand die te belangen behartigt van de auteurs. Hun werk verkoopt en op zoek gaat naar nieuwe opportuniteiten. 
In de literaire wereld bestaat het wel, waarom dan niet bij striptekenaars?
 

Er zijn een paar stripmakers die agents hebben. Maar voor velen zou dat gewoon iemand zijn die opnieuw een deel van de inkomsten wegneemt. Want wat kan zo'n mens extra doen in een wereld waarbij iedereen bijna iedereen kent en er maar een handvol uitgevers zijn? Livetekenaars zijn daar iets mee. Of auteurs die voorlezen uit hun werk. Maar die ene tekenaar die een strip à la Suske en Wiske wil maken?

 

En dat iedereen bij de uitgeverij, de vertalers, mensen van distributie en verkopers wel kan leven van strips klopt eigenlijk niet helemaal. Diegene die erin geslaagd zijn een job te bemachtigen bij een goeddraaiend bedrijf kunnen dat inderdaad. Maar voor ieder van hen zijn er tientallen anderen die een andere job hebben moeten zoeken en ipv hun droomjob bij een uitgeverij tevreden moeten zijn met iets helemaal anders. Plus dat er wel degelijk heel regelmatig uitgeverijen, distributeurs en verkopers failliet gaan of er gewoon mee stoppen omdat het niet winstgevend genoeg is.

Link to comment

Alles hangt af van welk publiek je wil bereiken. Denk even terug aan toen we jong waren (10-14 jaar). Met 1 Jommeke of S&W per jaar was ik toen niet geïnteresseerd geweest.

Jongeren van vandaag (15-20j) leven in een fast consumption cultuur: TikTok filmpjes, On demand binge watching, etc. Gevolg: ze consumeren vooral manga’s. Flitsend, snel uit, en (meestal) rap een nieuw deel. Vervelend detail: ze kijken eerst naar de anime vooraleer ze de manga kopen. Dus als je nu nog Nederlandse manga wil lanceren lukt dat vermoedelijk niet zonder ook de anime te voorzien. Kostelijke affaire en dus heel risicovol om je in de reeds zeer uitgebreide Engelstalige markt in te murwen. En zeker omdat de jongeren Engels totaal geen probleem vinden (het gaat zelfs zo ver dat mijn kinderen de Nederlandse Akira editie niet willen lezen. Zowel wegens in het Nederlands als wegens niet te lezen van achter naar voor).

 

Sommige stripmakers gaan hierin mee en leveren dus niet de gedetailleerde  pareltjes van tekeningen waardoor ze maar 1 album per jaar (of meerdere jaren) zouden kunnen produceren. Om sneller te kunnen produceren doen ze ook nlet alles alleen. Er is een inkter, een inkleurder, etc. Wijlen Willy Vandersteen had dat principe al heel goed door.

 

Ga je niet mee in deze fast cultuur dan is dat een welbewuste keuze die meer risico inhoudt. Het kan goed uitvallen maar dat zullen de zeldzame gevallen zijn. Als stripmaker kan je dan misschien meer voldoening halen uit het geleverde werk maar als je er niet van kan leven dat is het beter om dat parttime of zelfs na de werkuren te doen (vb. Criva). En dan is het helaas enkel een hobby of bijverdienste. Hard maar de realiteit.

 

Tomorrow  Saturday Sunday Today is my favorite day

Link to comment
50 minuten geleden, TDPB zei:

Er zijn een paar stripmakers die agents hebben. Maar voor velen zou dat gewoon iemand zijn die opnieuw een deel van de inkomsten wegneemt.

 

Agenten zijn vooral een filter tussen auteur en uitgever. Alleen als bepaalde agenten werk aanbieden bij een uitgever, zal die uitgever het overwegen. Auteurs die hun werk naar uitgevers sturen, worden gewoon per definitie geweigerd.

Een goede agent doet wel meer dan de auteur een voet tussen de deur bij de uitgever bieden. Hij staat de auteur ook redactioneel en artistiek bij. Maar vraag me niet hoe.

Link to comment

Hallo!

Ik zou ook graag iets willen zeggen.

Mij valt niets te verwijten : ik heb altijd gezegd dat ik een amateurtekenaar ben maar het is aan de Belgische striptekenaars en stripfans moeilijk uit te leggen in hoeverre de Nederlandse stripwereld verschilt van de Belgische stripwereld.

Ik begon als Nederlandse tekenaar met Belgische roots en Belgische tekenstijl in Nederlandse stripbladen te publiceren vanaf 1992-94. Ik werd op stripbeurzen uitgenodigd maar omstreeks 2004 werd ik teleurgesteld in de Nederlandse stripwereld. Uitgevers en middelmatige tekenaars die op me neerkeken en ronduit vervelende striptekenaars! Met de opkomst van de webcomics kon eveneens iedereen zich striptekenaar of cartoonist noemen.

Terwijl ik me op Belgische stripbeurzen als een vis in het water voelde.

Dat is misschien allemaal niet zo goed te begrijpen maar ik heb een tijd helemaal geen strips meer getekend tot ik er later stilletjes terug mee begonnen was maar ik ging niet meer naar stripbeurzen. Nu staan de strips weer op een laag pitje bij gebrek aan publicatiemogelijkheden maar ik teken nog regelmatig. :) 

 

Ik weet niet of ik met deze tekst heb bijgedragen aan de discussie maar ik moest het even kwijt.

NB : een kleine groep Nederlandse striptekenaars neemt me wèl zoals ik ben en dat is een zegen!

P.S. Accepteer mijn anonimiteit, aub. Dank U wel!

Link to comment
Op 4/6/2023 om 18:40, cinco zei:

 En ruim 1/3 (36,9%) verdient zelfs minder
dan € 2.000 bruto per jaar.

 

Op 4/6/2023 om 18:40, cinco zei:

Zo’n 25% van de ondervraagden werkt 8 uur of minder per week aan strips e.d.

 

 

 

Dus een aanzienlijk deel van de ondervraagde stripmakers zijn géén stripmakers.

 

Het verbaast me de er een kleine 50 stripmakers (18.9% van 250 respondenten) in Nederland blijkbaar wel van hun werk kunnen leven. Ik had er eerlijk gezegd minder verwacht.

 

 

'If you can't be a good example, you'll just have to be a horrible warning' - Find me on Facebook

 

Link to comment

Het is zeker goed bedoeld en interessant, maar ik twijfel wel hoe representatief die enquète is. Kon iedereen die zich stripmaker noemt, ook als ze er nooit een cent aan verdiend hebben of zelfs maar ergens gepubliceerd zijn, dat invullen? En dat werd dat dan in de resultaten opgenomen?

 

En hebben alle stripmakers die er wél van kunnen leven deelgenomen, of tenminste een representatief aantal? Anders krijg je een sterk vertekend beeld.

 

Dat sommige auteurs die veel aandacht krijgen, er toch niet van kunnen leven, dat verbaast mij niet. Dat is niet anders dan mensen die kunstfilms of alternatieve muziek maken, die worden ook vaak opgehemeld door de kenners, maar die artiesten spreken het grote publiek nu eenmaal minder aan. En bij strips is dat eens zo schrijnend, zelfs de bekendste en commercieelste strips verkopen lang niet zo goed meer.

 

Je zou in die enquète dus eigenlijk een onderscheid moeten maken tussen soorten strips: sommige mikken nu eenmaal niet op een groot publiek, nogal normaal dat je daar dan niet van kan leven. (Tenzij je jaar na jaar gesubsidieerd wordt, maar da's een andere discussie.)

 

Vraag is of het resultaat sterk zou verschillen. Zelfs van de grote namen, met een goedlopende strip of een bekend personage, zijn er toch nog die moeten schnabbelen om er van rond te komen. 

 

Dat is niet de schuld van uitgevers of politiek of zelfs van lezers, strips zijn gewoon een verouder(en)de kunstvorm. Maar wel eentje met een relatief lage drempel om aan te beginnen, onder de glas-in-lood artiesten zou zo'n enquète geen250 deelnemers vinden :).

 

 

Link to comment
39 minuten geleden, Ambreville zei:

Het is ook maar een enquete. Als onderzoek is het heel gevaarlijk om daar concussies uit te trekken. Het blijft wel een aandachtspunt dat de vetpotten bij de uitgevers en distributie zitten, en niet bij de auteurs.

Dat is een gevaarlijke uitspraak denk ik. Om te beginnen zijn er volgens mij nog amper vetpotten. Toch niet in Vlaanderen of Nederland. En voor de rest heb ik in mijn 42jarige carrière eigenlijk nooit met een echt onredelijke verdeling te maken gehad. Er zijn geen schuldigen te zoeken.

Link to comment

Een twintigtal jaar geleden zocht ik iemand voor een nieuwe strip te tekenen. Ik kreeg ongeveer 300 reacties. Van die driehonderd waren er een twintigtal die wel degelijk strips opstuurden als voorbeeld van hun kunnen. Al de rest stuurden meestal vreemde tekeningen die totaal geen strips waren. Zodoende twijfel ik toch ook aan de stripvaardigheid van sommige van die 244 inzenders.

Link to comment
33 minuten geleden, linthout zei:

Dat is een gevaarlijke uitspraak denk ik. Om te beginnen zijn er volgens mij nog amper vetpotten. Toch niet in Vlaanderen of Nederland. En voor de rest heb ik in mijn 42jarige carrière eigenlijk nooit met een echt onredelijke verdeling te maken gehad. Er zijn geen schuldigen te zoeken.

 

We zitten momenteel ook in een overgangsperiode: het strippubliek verminderd, maar het aantal mensen dat nog strips kent en hoopt er zelf te kunnen maken, is nog hoog door een vorige generatie stripliefhebbers.

Link to comment
2 hours ago, Ambreville said:

Het is ook maar een enquete. Als onderzoek is het heel gevaarlijk om daar concussies uit te trekken. Het blijft wel een aandachtspunt dat de vetpotten bij de uitgevers en distributie zitten, en niet bij de auteurs.

 

Distributeurs hanteren een prijs om dingen te verdelen: zoveel kost het en daarmee uit. Voor hen is de auteur een klant wiens produkt ze verdelen, en die hebben verder geen speciale band met die strip, om het even hoe succesvol of artistiek ie is. En een uitgever verleent ook diensten die nu eenmaal geld kosten.

 

Distributeurs en (de meeste) uitgevers gaan hun job niet voor minder doen dan dat het hen kost, in tegenstelling tot veel auteurs. 

Link to comment

De situatie die Aimee de Jongh beschrijft is al tientallen jaren zo en natuurlijk niet alleen bij stripmakers, de hele kunstensector (beeldende kunst, drama, dans, muziek en film) heeft hier mee te maken. Jaarlijks studeren duizenden kunststudenten af. Lang niet iedereen zal succesvol zijn in wat hij/zij voor ogen had. Uiteindelijk vind een ieder zijn/haar weg, dichtbij of veraf van de kunstopleiding.

 

Minder studenten opleiden is niet een optie. Er moet een kweekvijver zijn. Als voorbeeld, de voetballerij. Er zijn (11 tot) 23 voetballers nodig voor het nationale team (de top). Dan zeggen we ook niet: ‘We leiden slechts 25 voetballers in het hele land op.’

 

Concurrentie is niet slecht, net zoals een (minimum) financieel vangnet. Helaas is het hier, in Nederland, dat als er bezuinigd moet worden er het eerst naar de kunsten gekeken wordt.

Link to comment
On 6/6/2023 at 8:52 PM, feli said:

Ik werk zelf in de cultuursector en heb dus contact met programmatoren, boekers, management.  Ook de riders komen bij mij langs. Ik weet dus goed hoe het er in andere creatieve sectoren aan toegaat.

Wat ik met zekerheid weet: de stripwereld heeft nood aan managers/boekers.  Iemand die te belangen behartigt van de auteurs. Hun werk verkoopt en op zoek gaat naar nieuwe opportuniteiten. 
In de literaire wereld bestaat het wel, waarom dan niet bij striptekenaars?

Heb je de enquete gelezern? Dit hopen ze namelijk te ondervangen met een beroepsvereniging.

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...